Mezõségi népdalok
             

"Válaszúti hegy aljában..." (Mezõség)

1. Válaszúti hegy aljában
  Eltörött a lovam lába
  ||: Gyere rózsám fizesd meg a károm
  Úgyis te leszel a párom. :||

2. Erre gyere ne menj arra,
  Jobb út van erre, mint arra
  ||: Erre gyere szívemnek a párja
  Adj egy csókot utoljára. :||

3. Páros csókot nem adhatok
  Nem a te szeretõd vagyok
  ||: Páros csókot csak is annak adok
  Kinek szeretõje vagyok. :||

4. Nem úgy van most mint volt régen
  Nem az a Nap süt az égen
  ||: Nem az a nap sej de nem az a hold
  Nem az a szeretõm aki volt. :||

5. Aki volt már rég elhagyott
  Szebbre vágyott, mint én vagyok
  ||: Szebbre vágyott hej, de még sem kapott
  Még olyat sem mint én vagyok. :||

 Forrás: Kallós Zoltán,
 Küldte: Bogi
 Digitalizálta: Szviatovszki Balázs <szvia@ttt-atm.ttt.bme.hu>

               * * * * *

"Jaj de bajos egy párnára feküdni..." (Mezõség)

1. Jaj de bajos egy párnára feküdni
  Aki egymást nem igazán szereti
  ||: A párnának a két széle elszakad
  A közepe tiszta újan megmarad. :||

2. Nincs édesebb a havasi dinnyénél
  Nincs kedvesebb az elsõ szeretõnél
  ||: Mert az elsõ igazán tud szeretni
  Másodikért de sokat kell szenvedni. :||

3. Ki az elsõ szeretõjét elhagyja
  Életében mindig csak azt siratja
  ||: Én is olyan szeretõmet hagytam el
  Amíg élek soha nem felejtem el. :||

4. Tele van a temetõ árka vízzel
  Tele van a szívem keserûséggel
  ||: Jó az Isten leapasztja a vizet
  Visszahozza a régi szeretõmet. :||

5. He eljönnél ablakomba egy este
  Megláthatnád a bánatot lefestve
  ||: Megláthatnád két halovány orcámat
  Meghallhatnád hogy sóhajtok utánad. :||

 Forrás: Kallós Zoltán,
 Küldte: Bogi
 Digitalizálta: Szviatovszki Balázs <szvia@ttt-atm.ttt.bme.hu>

               * * * * *

"Nekem is volt édesanyám..." (Magyarszovát-Mezõség)

1. Nekem is volt édesanyám hej de már nincs
  Mer' elvitte a szegedi hej de nagy árvíz
  Három hete hogy a vízen, hogy a vízen halászok
  Könnyeimtõl még az eget se látom

2. Kihalásztam édesanyám selyem kendõjét
  Négy sarkára rávarrattam hej, de a nevét
  Közepébe fekete gyászt, fekete gyászt varrattam
  Hogy tudják meg hogy én árván maradtam

3. Kicsi madár miért keseregsz hej de az ágon
  Nem csak te vagy árva ezen a nagy világon
  Nekem sincsen édesanyám, sem szeretõm, sem apám
  Mégis a jó Isten gondot visel rám.

 Forrás: Kallós Zoltán,
 Küldte: Bogi
 Digitalizálta: Szviatovszki Balázs <szvia@ttt-atm.ttt.bme.hu>

               * * * * *

"Engem anyám úgy szeretett..." (Mezõség)

1. Engem anyám úgy szeretett,
  Tejbe vajba feresztgetett
  Keszkenõbe takargatott
  Mégis idegennek adott

2. Édes volt az anyám teje
  Keserû a más kenyere
  Keserû is savanyú is
  Jaj de sokszor panaszos is

3. Édesanyám sok szép szava
  Kit fogadtam, kit nem soha
  Megfogadnám de már késõ
  Mer az idegen az elsõ

4. Bánatos hajóra ültem :||
  A hajóval elmerültem :||
  Bánatos az én életem
  Hogy én fel nem cserélhetem
  Felcserélném, de nincs kivel
  Szívem nem talál senkivel

 Forrás: Kallós Zoltán,
 Küldte: Bogi
 Digitalizálta: Szviatovszki Balázs <szvia@ttt-atm.ttt.bme.hu>

               * * * * *

"A kalapom, a kalapom..." (Mezõség)

1. A kalapom, a kalapom félig selyem
  De én aztat félre vágom úgy viselem
  Nem búsulok, rámulatok
  Úgyis tudom, hogy meghalok

2. Két fekete göndörszõrû lovam vagyon
  Még az éjjel mind a kettõt elmulatom
  Elmulatom nem sajnálom
  Szerettelek, csak azt bánom

3. Tavaly õsszel meg akartam házasodni
  A faluban nem akartak leányt adni
  Mind azt mondják, hogy részeges vagyok
  Rossz feleségtartó vagyok.

4. Mikor mentem Visa felé, Visa felé
  Fánkot sütnek a leányok arra felé
  A pánkából nem adtatok nem adtatok
  Szakadjon meg a nyakatok.

5. Feleségem palatkai, palatkai,
  Hogy a hideg ott rázza ki, ott rázza ki
  Nem adott pénzt pálinkára
  Sem a zacskóba dohányra.

6. Rég megmondtam kisangyalom csalfa legyél
  A lábadra magas sarkú cipõt vegyél
  Magas sarkú cipõt vettél
  A világ csalfája lettél.

7. Szeretett a fene soha, fene soha
  Csak megvoltam véled szokva, véled szokva
  Úgy meg voltam véled szokva,
  El sem felejtelek soha.

 Forrás: Kallós Zoltán,
 Küldte: Bogi
 Digitalizálta: Szviatovszki Balázs <szvia@ttt-atm.ttt.bme.hu>

               * * * * *

"Komámasszony kakasa..." (Válaszút-Mezõség)

1. Komámasszony kakasa, kakasa,
  Felszállott a kapura, kapura,
  Mind azt kukorékolja, rékolja,
  Komámasszony de csalfa, de csalfa

2. Komámasszony tegyen úgy, tegyen úgy,
  Én a kakas, kend a tyúk, kend a tyúk,
  Guggoljon le nekem úgy, nekem úgy,
  Mint a kendermagos kakasnak a tyúk.

3. Egy hagymáért nem adom, nem adom,
  Pálinkáért a szegre fel akasztom,
  Ha pálinkát ad az úr, ad az úr,
  Hova akar oda szúr, oda szúr.

4. Kicsi róka, kicsi nyúl, kicsi nyúl,
  Még a pap is odanyúl odanyúl,
  Oda biza ne nyúljon, de nyúljon
  Hogy a körme lehulljon, lehulljon.

5. Atya fiú szentlélek, szentlélek,
  Én a paptól nem félek, nem félek,
  Mer a pap is hibázik, hibázik,
  Ha sötétbe érkezik, érkezik.

 Forrás: Kallós Zoltán,
 Küldte: Bogi
 Digitalizálta: Szviatovszki Balázs <szvia@ttt-atm.ttt.bme.hu>

               * * * * *

"Magas a dézsi temetõ..." (Mezõség)

1. ||: Magas a dézsi temetõ :||
  Mellette egy sûrû erdõ :||
  Ott bujdosik a kedvesem
  Odamegyek megkeresem.

2. ||: Jaj de sokszor, jaj de régen
  Jártam egy virágos réten :||
  Ott láttam egy kismadarat
  Kérdeztem a galambomat.

3. ||: Azt mondta hogy látta, látta
  Egy kislány keblére zárta :||
  Ha elvette éljen vele
  Csak elõttem ne ölelje.

4. ||: Ha elvette éljen vele
  Ölje meg a bú mellette :||
  Öröme is annyi legyen
  Amennyit õ csinált nekem.

 Forrás: Kallós Zoltán
 Digitalizálta: Szviatovszki Balázs <szvia@ttt-atm.ttt.bme.hu>

               * * * * *

"Nem úgy van most mint volt régen..." (Mezõség)

1. Nem úgy van most mint volt régen
  Nem az a nap süt az égen
  Nem az a nap, nem az a hold
  Nem az a szeretõm ki volt
  Aki volt már rég elhagyott,
  Szebbre vágyott, de nem kapott

2. ||: Nem az a nap, nem az a hold
  Nem az a szeretõm ki volt
  :|| Szebbre vágyott, de nem kapott,
  Még olyat se, mint én vagyok

3. Azt gondoltam míg a világ
  Mindig ég a gyertyavilág
  De már látom, hogy elalszik
  Halálomat sokan lesik

4. Azért lesik halálomat
  Vegyék el a galambomat
  De én azért sem halok meg
  Hogy a szívük szakadjon meg

5. Azt gondoltam esõ esik,
  De csak a szemem könnyezik
  Az én szemem sûrû felhõ
  Onnan ver engem az esõ

6. Hull elõmbe, hull a földre,
  Hull a gyászos kötényembe
  Árkot mos a két orcámon
  Mint a zápor az utcákon

 Forrás: Kunszt Péter népdal lapja <http://www-itp.unibe.ch/~kunszt/nepdal.htm>
 Digitalizálta: Tóth Tamás / Kunszt Péter <kunszt@butp.unibe.ch>

               * * * * *

"Hidegen fújnak a szelek..." (Ördöngõsfüzes-Mezõség)

1.  ||: Hidegen fújnak a szelek :||
   ||: Hidegen fújnak a szelek
   Azok nem jót jelentenek :||

2.  ||: Szabad élet szabad madár :||
   ||: Szabad élet szabad madár
   Jaj de szép ki szabadon jár :||

3/4. ||: Járnék én is ha járhatnék :||
   ||: Járnék én is ha járhatnék
   Ha magamban szabad lennék :||

5.  ||: Nem vagyok magamban szabad :||
   ||: Nem vagyok magamban szabad
   Kezemen, lábamon lakat :||

6.  ||: Hidegen fújnak a szelek :||
   ||: Hidegen fújnak a szelek
   Azok nem jót jelentenek :||

 Forrás: Kunszt Péter népdal lapja <http://www-itp.unibe.ch/~kunszt/nepdal.htm>
 Digitalizálta: Tóth Tamás / Kunszt Péter <kunszt@butp.unibe.ch>

               * * * * *

"Verjen meg az Isten rózsám..." (Mezõség)

1. Verjen meg az Isten rózsám,
  Mert nem voltál igaz hozzám
  La la la ...

2. Szomorítson meg az Isten,
  Mikor semmi bajod nincsen
  La la la ...

3. Verjen meg az Isten rózsám,
  Mert nem voltál igaz hozzám
  La la la ...

4. Szomorítson meg a halál,
  Mikor jó kedvedben talál
  La la la ...

5. Szomorítson meg az Isten,
  Mikor semmi bajod nincsen
  Szomorítson meg a halál,
  Mikor jó kedvedben talál.

6. Verjen meg az Isten rózsám,
  Mert nem voltál igaz hozzám
  La la la ...

7. Szomorítson meg az Isten,
  Mikor semmi bajod nincsen
  La la la ...

8. Rózsám voltál, de már nem vagy
  Akié vagy, azzal hervadj
  La la la ...

9. Úgy hervadj el mint a rózsa
  Eszembe ne jussál soha
  La la la ...

 Forrás: Kunszt Péter népdal lapja <http://www-itp.unibe.ch/~kunszt/nepdal.htm>
 Digitalizálta: Tóth Tamás / Kunszt Péter <kunszt@butp.unibe.ch>

               * * * * *

"Én az éjjel nem aludtam egy órát..." (Mezõség)

1. Én az éjjel nem aludtam egy órát
  Hallgattam a régi babám panaszát,
  Éjfél után sejehaj, kezdtem elszenderedni,
  Jaj de bajos, ki egymást nem szereti

2. Úgy meguntam ezt a legényt szeretni,
  De még jobban a gyûrûjét viselni,
  Csütörtökön, sejehaj, megmondom az anyjának
  Köszönöm a jóságát a fiának.

3. Verje meg az Isten a te anyádat
  Mert csinálta bolonduljak utánad.
  Zúgjál erdõ, sejehaj, csendülj mezõ, falevél
  Szeresd babám, kit idáig szerettél.

4. Szivaroztam, megégettem a számat.
  Odahaza más öleli a babámat.
  Más öleli, sejehaj, másnak ül az ölébe,
  Más kacsingat két fekete szemébe.

5. Széles a víz, keskeny a híd felette,
  Rólad babám minden gondot leveszem
  Úgy felejtsem, sejehaj, hogy még eszembe sem jutsz
  Jóságodért fizessen meg, meg a Jézus

 Forrás: Kunszt Péter népdal lapja <http://www-itp.unibe.ch/~kunszt/nepdal.htm>
 Digitalizálta: Tóth Tamás / Kunszt Péter <kunszt@butp.unibe.ch>

               * * * * *

"Diófából van a babámnak ágya..." (Magyarszovát-Mezõség)

Lassú cigánytánc

1. Diófából van a babámnak ágya
  Ha rá ülök, hajlik mind a négy lába
  ||: Régi babám, tedd az ágyat, tedd az ágyat a falig
  Tied voltam, tied leszek halálig :||

2. Édesanyám volt az oka mindennek
  Mért nem adott engem a szeretõmnek
  ||: Adott volna engem oda, engem oda csak annak
  Kit a szívem kiválasztott magának :||

3. De szeretnék az égen csillag lenni
  Ott is csak a hajnal csillaggal járni
  ||: Éjfél után megkerülném, megkerülném az eget
  Hogy tudjam meg, hogy a babám kit szeret :||

4. Kimentem a selyemrétre kaszálni
  De nem tudtam én a szénát levágni
  ||: Mert nem látszott a sok sárga virágtól
  Régi babám, hogy búcsúzunk egymástól :||

 Forrás: Élõ Népzene V. lemez
 Digitalizálta: Dick Rawson <drawson@covad.com>

               * * * * *

"Már Füzesbõl kihajtották a nyájat..." (Ördöngõsfüzes - Mezõség)

1. Már Füzesbõl kihajtották a nyájat
  Elvitték a rózsámat katonának
  Elment a nyáj onnan alól ide maradt a babám :||
  Jaj Istenem, csak még egyszer láthatnám. :||

2. El kell menni masírozni messzire
  Itt kell hagyni a babámat nincs kire
  Reád bízom édes, kedves, jó kenyeres pajtásom :||
  Éljed vele világidat nem bánom. :||

3. Cuki kurva kibököm a szemedet
  Megittad a nyári keresetemet
  Kit megittál, kit megettél, kit a farodra tettél :||
  Egy legénynek selyem zsebkendõt vettél. :||

4. Azért vettem, hogy tegye a zsebébe
  Egyszer-másszor hadd jussak az eszébe
  Azért vettem - sejehaj - hogy tegye a zsebébe :||
  Egyszer-másszor jussak az eszébe. :||

 Forrás: Berecz András
 Küldte és digitalizálta: Kiss Patrícia <kissj@bekes.hungary.net>

               * * * * *

"A múlt nyáron nem volt esõ..." (Mezõség)

Csárdás:

1. A múlt nyáron nem volt esõ
  Nem is termett jó legelõ
  Ajla ... la ... la ...

2. Irigyeim sokan vannak
  Mint a kutyák, úgy ugatnak
  Adok nekik víg napokat
  Hogy ugassák ki magukat
  Ajla ... la ... la ...

 Forrás: Élõ Népzene V. lemez
 Digitalizálta: Dick Rawson <drawson@covad.com>

               * * * * *

"Fehér fuszulyka-virág..." (Mezõség)

1. Fehér fuszulyka-virág,
  Ne jöjj hozzám napvilág,
  Gyere hozzám setétbe,
  Akkor ülj az ölembe.

2. Ha te tudnád, amit én,
  Ki babája vagyok én,
  Te is sírnál nem csak én,
  Keservesebben mint én.

3. Egyszer jártam nálatok,
  Leszakadt az ágyatok
  Úgy recsegett, ropogott,
  A szalmája szotyogott.

 Forrás: táncház
 Digitalizálta: Szviatovszki Balázs <szvia@ttt-atm.ttt.bme.hu>


               * * * * *


"Es' az esõ szép csendesen..." (Szék-Mezõség)

Négyes

1. Es' az esõ szép csendesen
  Ne sírj rózsám keservesen
  Ne sírj rózsám keservesen
  Majd megsegít a jó Isten

2. Szennyes ingem, szennyes gatyám
  Mezõségen lakik anyám
  Nincsen fája, se hamuja
  Hogy az ingem megszapulja

3. Ne nézd, hogy én szennyes vagyok
  Mert szívembe nincsen mocsok
  Ez az egy pecsét benne van
  Szeretlek én, rózsám, nagyon

 Forrás: Hungarian Folklore Mailing List, <http://mineral.umd.edu/hal/folklor/>

Fel