Köszöntők

 

Anyák napi

 

"Köszöntő

Egy kis verset súgott nekem
A szerető szívecském,
Megtanultam s el is mondom
Édesanyák ünnepén.
Reggel imám azzal kezdem,
Este azzal végzem,
Az én édes jó anyámat
Áldd meg s tartsd meg Isten."

 

"Már megjöttünk ez helyre,
anyák köszöntésére,
anyám, légy reménységben,
köszöntelek egészségben.

Gyöngyharmatos hajnalba
kivirult a hajnalka,
szép kivirult hajnalkák,
köszöntsétek jó anyát.

Amennyi a zöld fűszál,
égen ahány csillag jár,
májusban a szép virág:
annyi áldás szálljon rád.

Ahány csepp a tengerben,
annyi hála szívünkben,
gyermekeid hő szavát
hallgasd meg ma jó anyánk"

 

Az édesanya

Nincsen a gyermeknek
Olyan erős vára,
Mint mikor az anyja
Őt karjaiba zárja.

Nincsen őrzőbb angyal
Az édesanyánál,
Éberebb csillag sincs
Szeme sugaránál.

Nincs is annyi áldás
Amennyi sok lenne,
Amennyit az anya
Meg ne érdemelne.

Édesanyámnak

Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném,
ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék a hangján.
Ami csak szép s jó volna
édesanyámnak adnám.

(Létay Lajos)

Anyák napjára

Bokrétát kötöttem
Jó anyám napjára,
Örül a bokrétám
Minden egyes szála.
S azt mondatja velem
Illatos virágom:
Legyen áldás az én
Édes jó anyámon.

Édesanyám

Reggel óta tanakodtam,
Mit mondhatnék Tenéked,
Olyan szépet gondoltam ki,
Hogy elmondani nem lehet.
Nem találtam rá szavakat,
Még verset sem találtam,
Minden, amit elmondhatnék
Itt van egy szál virágban.

Virágosat álmodtam

Édesanyám,
virágosat álmodtam,
napraforgó
virág voltam álmomban,
édesanyám,
te meg fényes nap voltál,
napkeltétől
napnyugtáig ragyogtál.

(Ágh István)

Anyu

Tudok egy varázsszót,
ha én azt kimondom,
egyszerre elmúlik
minden bajom, gondom.

Ha kávé keserű,
ha mártás savanyú,
csak egy szót kiáltok,
csak annyit, hogy: anyu!

Mindjárt porcukor hull
kávéba, mártásba,
csak egy szóba került,
csak egy kiáltásba.

Keserűből édes,
rosszból csuda jó lesz,
sírásból mosolygás,
olyan csuda-szó ez.

"Anyu, anyu! Anyu!"
hangzik este-reggel,
jaj de sok baj is van
ilyen kis gyerekkel.

"Anyu! Anyu! Anyu!"
most is kiabálom.
Most semmi baj nincsen,
mégis meg nem állom.

Csak látni akarlak,
anyu, fényes csillag;
látni, ahogy jössz, jössz,
mindig jössz, ha hívlak.

Látni sietséged,
angyal szelídséged,
odabújni hozzád,
megölelni téged.
(Nadányi Zoltán)

 

Mama

Már egy hete csak a mamára
gondolok mindig, meg-megállva.
Nyikorgó kosárral az ölében,
ment a padlásra, ment serényen.

Én még őszinte ember voltam,
orditottam, toporzékoltam.
Hagyja a dagadt ruhát másra,
Engem vigyen föl a padlásra.

Csak ment és teregetett némán,
nem szidott, nem is nézett énrám,
s a ruhák fényesen, suhovam,
keringtek, szálltak a magosba.

Nem nyafognék, de most már késő,
most látom, milyen óriás ő, -
szürke haja lebben az égen,
kékitőt old az ég vizében.

(József Attila)

Köszöntő

Forró dobogását
Halod-e szivemnek?
Minden dobbanása
Azt mondja: szeretlek.

Szeretlek szivemnek
Tiszta szent lángjával
Igaz szeretettel,
Gyermeki hálával.

Drága neved napján
Im, elédbe állok�
A legjobb anyának
Minden jót kivánok.

Már megjöttünk e helyre

Már megjöttünk e helyre,
Anyák köszöntésére,
Anyám légy reménységgel,
Köszöntlek békességgel.
Amennyi a zöld füszál,
Égen ahány csillag jár,
Májusban a szép virág,
Annyi áldás szálljon rád.

Anyák napi köszöntő

Szine szárnyú kis madárka csicsereg az ágon,
Tarka szegfű mosolyog a meleg napsugáron.
Virág, madár, s az én szivem őszintén kivánja:
Édes anyát a jó Isten éltesse, megáldja.

Öntözgetem

Öntözgetem rózsafámat,
De nem is hiába,
Anyáknapja ünnepére,
Kihajt minden ága.

Nyilik kelyhe rózsa szálnak,
Úgy tűzöm a kebelére
Az édes anyámnak.

Kis madárka szólj az ágon,
Gyönyörűen, szépen,
Ne legyen ma bánat az én
Jó anyám szivében.

Áldás

Ahány virágszál van
Ott künn a határban,
Ahány fényes csillag
Nyári éjszakában,
Oly sok évig éljen
Anyám boldogságban.
Ahány madár dalol
A virágos réten,
Ahány jó ember van
Széles e világon
Édes jó anyámra
Annyi áldás szálljon.

Nem tud úgy szeretni

Nem tud úgy szeretni a világon senki
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kivántam megtette egy szóra,
Még a csillagot is reám rakta volna.
Mikor a faluban iskolába jártam,
Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam.
El nem tűrte volna ő azt semmi áron,
Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon.
Éjjel � nappal őrzött mikor beteg voltam,
Magát nem kimélte, csak értem aggódott.
Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében
Öröm könnynek égtek, s csókolva becézett.
Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat,
Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot.
Lássak a szemében boldog örömkönnyet,
Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.

Köszöntő2

Egy kis verset sugott nekem
A szerető szivecském,
Megtanultam s el is mondom
Édesanyák ünnepén.

Reggel imám azzal kezdem,
Este azzal végzem,
Az én édes jó anyámat
Áldd meg s tartsd meg Isten.

 

Névnapi köszöntők

"Neved napjára kívánok sok szépet,
legyen számodra boldogság az élet.
Mint gyöngy virág az erdő közepén,
úgy viruljon az életed, névnapod ünnepén!"

"Egy homokszemben lásd meg a világot,
Egy vadvirágban a fénylő eget,
Egy órában az örökkévalóságot,
S tartsd kezedben a végtelent."

"Egy angyalt küldök Neked, tegye szebbé az életed!
Tegyen pénzt a zsebedbe, vigyen boldogságot a szívedbe!
Vegyenek körül barátok, BOLDOG NÉVNAPOT KÍVÁNOK!"

"az én szívem kis óra
szeretet a rugója
ami csak azt ketyegi
hogy (név)-t* szereti"
* értelem szerint kitöltendő... és ha kicsit elkéstél:

"Neved örömnapja imé hozzánk juta,
Sőt ha nem csalódom, már tovább is futa,
Mégis az én Múzsám néma volt és buta,
Ami, ha nem csuda, üssön meg a guta."
---

Névnapi köszöntő 5
"Ez a gyönyöru nap, mit rólad neveztek el,
Ma még a nap is Te érted kelt fel.
Virágok, rózsák övezzék utadat,
Boldogságban ünnepeld a névnapodat!"

"E szép napon Neked kel fel a nap,
Felhokön át símogatja arcodat.
Csak neked nyújtja sugarát,
S velem együtt Boldog Névnapot kíván."

"Neved napján mit is mondhatnék?
Mindent, mit szeretnél, adjon meg az ég!
Légy boldog, míg világ a világ,
Fogadd ezt a verset, mert nincs nálam virág."

"Névnapodra mondok száz jó kívánságot,
Legyen ez a napod szép, boldog és áldott!
Kedves képed hu szívemben ragyog,
Névnapodon veled együtt én is boldog vagyok!"

"Bár nem adok egész világot neked, bárhogy is kívánod,
Ha nem is adok virágot, Boldog Névnapot Kívánok!"
---
"Mielőtt lefekszel,
tárd ki az ablakod,
elküldtem hozzád
az én angyalom.
Egy pillanatra kérlek
figyelj reá,
mert a nevemben
Boldog Névnapot kíván!"

"Névnapod reggelén
ezer áldás érjen,
Öröm és szerencse
örökké kísérjen.
Bú és bánat
téged elkerüljön,
Gondolatod, vágyad,
álmod teljesüljön!"

"Gyönyörű napra ébredtél,
még ha kint nem is süt a nap.
A boldogság szívárványa kísérje utadat!
Boldog Névnapot kívánok Neked!
A szeretet vezérelje minden lépésedet."

"Névnapod van teneked,
Ez a legszebb ünneped.
Rózsa nyíljon utadon,
Ezt kívánom, barátom!"
---
"sírás voltam
mosoly lettem
múltjaimat
elfeledtem
víg perceim
Neked adom
fogadd el, légy
boldog nagyon"
(koma)

"Minden, ami számít, hozzád kapcsolódik,
ami jó, ami szép, ami napsütés,
vihar, virág, friss lebegés,
öröm, szépség, vonzalom és
egyszerű, tiszta nevetés.
Lángszín hajad szelíden fodrozódik."

"Ma van a Te névnapod,
Ha e pár sort megkapod,
Érezd benne, mit kíván,
Aki szeret igazán."

"Megosztjuk egymással legtitkosabb vágyainkat
és legmerészebb álmainkat,
osztozunk nevetésben és könnyekben.
Névnapodon szeretném megköszönni
mindazt, amit barátságunk adott számomra."
---


"Azt kívánom Neked ezen a szép napon,
Ragyogjon Rád napfény, legyen boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen!"

"Hogy kijelentsem ünnepélyesen,
Most itt az alkalom;
Régen láttalak, és bizony nekem
Hiányoztál nagyon.

Rég láttál te is. Már elfeledted
Azt, hogy én is vagyok,
Mindazonáltal kívánok neked
Sok boldog névnapot."

"milyen csodaszép ez a nap
ugye Te is érzed
mosolygós az egész világ
köszöntenek Téged
ma éjjel majd Rád találnak
csodatévő álmok
én addig is szeretettel:
Boldog névnapot kívánok!"
(koma)

"Nézz fel éjjel a csillagokra.
Látod rád nevetnek ragyogva.
Apró fények,régi álmok,
Boldog Névnapot Kívánok!"
(koma)
---
"Ma jeles nap köszöntött reánk,
Te nevedet örömmel zengi szánk.
Veled ünnepel az egész családod,
Mosolyogva fogad ma minden barátod.
Mivel már régóta vagyunk barátok
Én neked e pár sorral:
Boldog Névnapot kívánok!"

"Névnapod alkalmából
Gratulálok Néked,
Legyen kedved mindig
vidám, s bőven legyen étked!

Egészségben növekedjél,
Szeretetben bővelkedjél,
Bármi gondod támad,
Rám mindig számíthatsz!"

"Legyen ez a nap neked nagyon-nagyon boldog,
estére már azt se tudd, merre van az orrod,
ezt kívánja egy jó barátod,
akivel egy koccintásra még alkalmat kell találnod,
Boldog Névnapot Kívánok!"

"Névnapod van ma, köszönteni jöttem,
rímekből neked csokrot is kötöttem.
Mert a Te névnapod olyan drága nekem,
nem is tudom miért nem töltöd mindig velem."

 

Szülinapi versek, köszöntők"Szülinapodra kívánom neked:
Szerencse kísérje végig életed.
Szerencse mellé még egyebet,
Sok-sok vidám, örömteli percet,
Sorsod útja legyen mindig egyenes,
Te pedig légy boldog és egészséges!"

"50 év nem a világ ugyanennyi vár még rád."

"Kicsi szívem, kicsi szám nagyon sok boldog szülinapot kíván!"

"az én szívem kis óra
szeretet a rugója
ami csak azt ketyegi
hogy (név)-t* szereti"
* értelem szerint kitöltendő

"Mikor a kiskertemben jártam, Kedves ... mit hallottam?
Sárga rigó azt fütyülte, a tücsök meg hegedülte.
Igen Kedves ünnep van ma, a ... Születése napja!
Soká éljél azt kívánom, a szívemből muzsikálom.
Isten éltessen!"

"Mikor kigyúlnak a fények,
pajkos tündérek zenélnek.
Huncut mosollyal egy Rád kacsint,
kicsi kendőből csillámot hint,
így adja át üzenetemet:
Boldog szülinapot Neked!"

"Reggel mikor felébredtem azt csiripelték a madarak,
hogy egy kedves aranyos srácnak/lánynak ma van a szülinapja!
Ez csak te lehetsz! BOLDOG SZÜLINAPOT!"

"Születésnapod alkalmából köszöntelek Téged,
sok örömet és boldogságot kívánok most néked!"

"Isten éltessen sokáig,
pénzben járjál bokáig,
búbánatot sose lássál,
s akit szeretsz azzal háljál!"
---

Születésnapi köszöntő 3

"Születésnapodra Néked, kívánok sok szépet,
Boldog s vidám legyen számodra az élet."

"A nap ma olyan fényesen ragyog,
Ma mindenki azt suttogja: Boldog Születésnapot.
És azok, akik nagyon szeretnek,
Sok ilyen szép napot kívánnak Neked."

"Senki nem kérdezte akarsz-e megszületni,
És a távozásról is más fog dönteni.
De a közte lévo ido a Te kezedben van.
Ne hagyd veszendobe menni. Boldog születésnapot"

"Születésnapodon kívánok neked sok szépet,
Legyen vidám, derus számodra az élet!
Szerencse galambja mindig feléd szálljon,
Légy boldog sokáig ezen a világon."

"Illatos reggelen, harmatos fuben,
Egy vidám, ugráló kismadárra leltem.
Elküldtem hozzád, repüljön frissen,
Kedves szép szavával Téged éltessen!"

"Nem kívánok egyéb átkot, egyél meg egy hekto mákot.
Minden nap csak 1-1 szemet, addíg élj míg meg nem eszed!"

---

Születésnapi köszöntő 2

"E napon minden érted van!
A nap csiklandozó sugara
a lágy szellő
s a madarak csodás dala.

Ma neked nő a virág,
mely ontja csodás illatát
s neked érik a gyümölcs,
ami beszívja a hajnal harmatát.

Ha jő az este
s megjelennek a csillagok,
hidd el, ma neked ragyognak
és az égre azt írják
BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!"

"Csillagfényes álmaid váljanak valóra,
legyen ünnep lelkednek minden nap és óra.
kerülje a bánat örökre el házad
érjen annyi öröm, mit ember csak kívánhat..."

"Könny sose érje csillogó szemed,
Bú sose takarja vidám szívedet!
Legyen az életed boldog és vidám,
Ezt kívánom Neked
Születésed napján!"

"Élni való minden élet,
Csak magadnak hű maradj
Veszteség nem érhet téged,
Hogyha az leszel, ami vagy."
(Goethe)
---

Születésnapi köszöntő 1

"Nézz fel éjjel a csillagokra.
Látod rád nevetnek ragyogva.
Apró fények, régi álmok,
Boldog Születésnapot Kívánok!"

(koma)


"évek rohanók
napok suhanók
eltűnnek és nem maradnak
tégy el emléket magadnak
néha állj meg egy pillanatra
gondolj a szép tegnapokra
ünnep legyen a szívedben
mártózz meg a szeretetben
ráadásnak ide állok
és őszintén gratulálok"

(koma)


"ha boldog vagy
játék az élet
játék a fájdalom
játszva bolyongunk
élet-utakon
ami fontos
csupán az öröm
ha boldog vagy
megköszönöm"

(koma)"Vár a mosoly és a dal,
maradj mindig fiatal.
Soha bánat ne érjen
hozzád rossz szó ne férjen.
Kicsi madár válladra
vidáman repüljön.
Kacagó nótát
csak Neked fütyüljön.
Csillogó szemedből
könny sose guruljon.
Lágy tavaszi szellő
arcodhoz simuljon.
Az igaz boldogság
ne hagyjon el soha.
Kísérje utadat
angyalok mosolya."

(koma)


"Születésnapodon, nem kívánunk egyebet,
csendes lépteidet kísérje szeretet.
Szívedben béke, lelkedben nyugalom,
légy nagyon boldog ezen a szép napon."


,,Ezt a napot vártad egész éven át, érezted az élet néha bánt.
Pár órára a könnyeket felejtsd el, hidd el mindenki téged ünnepel!"


,,Kívánom, hogy életednek
Úgy folyjanak napjai,
Mint a tiszta kis pataknak
Vígan lejtő habjai!",,Ha én írhatnám sorsod könyvét, szíved, lelked vágyát, életed
örömét,oly széppé írnám, mint egy tündéri álom,
a legboldogabb Te lennél ezen a világon!
Boldog születésnapot kívánok!""A nap az égen is Neked ragyog,
Hisz ma van a születésnapod.
Rövid ez a pár sor, de benne van a lényeg,
Senki sem szeret úgy, mint mi szeretünk téged!"

"Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Szíved sose féljen, bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse kísérjen."


"Legyen egészséged, tudjál boldog lenni,
és a szívedet soha ne bántsa meg senki!
Születésnapod is legyen örömnek napja,
kívánjuk, hogy a sors ezeket megadja!"
---

---
Születésnap

"Mindig legyen előtted út,
fújjon a szél a hátad mögül.
Arcodat melegen süsse a nap,
földedet öntözze lágy eső,
És mindaddig, amíg nem találkozunk -
hordozzon az Isten a tenyerén"


"Elmúlt percek fénye
majd emlék lesz csupán.
Elmerengsz a régi
lángok parazsán.
Mosoly ül a szádon
vagy könnyes a szemed?
Az emlék a tiéd,
ilyen volt az életed!"


"N egyvenhat év
E gyetlen élet
GY orsuló idő
V énülő évek
E ljön a tavasz még
N incs veszve semmi
H ol a feladat
A mit meg kell tenni
T ovább kell menni!"


"A tegnapokkal fogy az élet,
A holnapokkal egyre nő,
S szemedben mégis mindörökké,
A mának arca tűn elő -
Ezért ha illan ez az év is,
S a múltba szállva szétomol,
Lelkedben ott a kincs örökre
Amely valaha benne volt."

 

Karácsonyi köszöntők

 

-Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő kalácsból jusson az asztalra. Legyen sok ajándék szívemből kívánom, s hogy gazdagon örömökben teljen a Karácsony!

- Ölelésből és mézből sohasem elég - gondolkozott micimackó. Karácsonykor pedig mindkettőből duplán jár. Boldog Karácsonyt!

- Csillagfényes álmaid váljanak valóra, legyen ünnep lelkednek minden nap és óra. Kerülje a bánat örökre el a házad, Érjen annyi boldogság, mit ember csak kívánhat!

- Ha felnézel az égre, rágondolsz a télre, a szent Karácsony este boldogságot tesz le.

- Hópihe- szárnyon száll az idő, ünnepi díszben áll a fenyő. készül a beigli, a sok jó falat, itt a karácsony a kertek alatt!

- Karácsonykor az angyalok leszállnak az égbe, békességet hoznak az emberek szívébe. Hozzanak neked is Áldott Ünnepeket! Boldog Karácsonyt!

- A hó alatt alszanak a házak, az egész világ csupa varázslat. S mint valami tündérálom, jön el hozzánk a Szent Karácsony! Meseszép Ünnepeket!

- Itt volt egy angyalka, s azt súgta nekem: Gondolj ma azokra, kik szívedbe férnek! Eszembe jutottál! Te és a Családod, és ezúton kívánok Boldog Karácsonyt!

- Csillagszóró szórja fényét, kíván melegséget, békét! Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy üzenetet: Kellemes, békés karácsonyt kívánok Neked!
 

Küldök egy lángocskát szívem melegéből, elviszi egy angyal ki eljön az égből. Füledbe súgja mit szívemből kívánok, de leírom Én is: Szép Boldog Karácsonyt!
*
Kiskarácsony, nagykarácsony, angyal csókja rátok szálljon.
Hozzon nektek minden jót, ne csak almát, mogyorót.
Boldogságot, békességet, szép jövőt, melegséget.
Békés Karácsonyt kívánva neked!
*
Mikor együtt vannak a családok, eszünkbe jutnak a barátok!Miközben bejglit zabálunk, sokat gondolunk rátok! Boldog Karácsonyt!
*
Este mikor kigyulnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnrl.Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol s a gyertya fénynél még a csillag is táncol.A rohanó világban megkopnak a fények, halványak a hitek és halványak a remények.Nem szeretnék mást csak hinni a szóban, őszintén szeretni és bizni a jóban. Boldog Karácsonyt!
*
Csodás ünnep a karácsony,
A földre eget varázsol.
Fenyőágon gyertya lángja,
Csillagot visz kis szobánkba.
Főként nektek azt kívánom:
Boldog Karácsonyt!Angyal veled!
*
Arany napsugarakkal ragyogjon Rád a nap,
bánat felhői pihenni hagyjanak.
Gyönyörű legyen előtted az élet,
NAGYON BOLDOG,BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!

Küldök egy lángocskát szívem melegéből, elviszi egy angyal ki eljön az égből. Füledbe súgja mit szívemből kívánok, de leírom Én is: Szép Boldog Karácsonyt!
*
Kiskarácsony, nagykarácsony, angyal csókja rátok szálljon.
Hozzon nektek minden jót, ne csak almát, mogyorót.
Boldogságot, békességet, szép jövőt, melegséget.
Békés Karácsonyt kívánva neked!
*
Mikor együtt vannak a családok, eszünkbe jutnak a barátok!Miközben bejglit zabálunk, sokat gondolunk rátok! Boldog Karácsonyt!
*
Este mikor kigyulnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnrl.Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol s a gyertya fénynél még a csillag is táncol.A rohanó világban megkopnak a fények, halványak a hitek és halványak a remények.Nem szeretnék mást csak hinni a szóban, őszintén szeretni és bizni a jóban. Boldog Karácsonyt!
*
Csodás ünnep a karácsony,
A földre eget varázsol.
Fenyőágon gyertya lángja,
Csillagot visz kis szobánkba.
Főként nektek azt kívánom:
Boldog Karácsonyt!Angyal veled!
*
Arany napsugarakkal ragyogjon Rád a nap,
bánat felhői pihenni hagyjanak.
Gyönyörű legyen előtted az élet,
NAGYON BOLDOG,BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!
*
Én vagyok a télapó
úgy berugtam, mint a ló
van zsákomban minden jó
tangabugyi, melltartó
Ne várjatok, nem megyek
pornófilmet rendezek!
De azért kívánok
KELLEMES ÜNNEPEKET!
*
Diós bejgli, halászlé
csillagszóróparádé
család, öröm, szeretet
vegyen körül titeket
ilyen békés ünnepet
kívánunk most mi nektek!
*
Meleg szívvel, szeretettel vegyen körül a családod,
Asztal mellől, teli hassal gondoljanak Rád barátok.
Sok örömet, víg- jó kedvet és mindehhez kívánok,
Jó bort, sültet, édességet, Boldog, Békés, Szép Karácsonyt!
*
Csillagszóró szórja fényét, kiván melegséget, békét. Angyalka száll házad felett, hogy átadjon egy üzenetet: Kellemes, Békés Karácsonyt kívánok neked!
*
Mikor kigyullnak a fények,pajkos tündérek zenélnek.Huncut mosollyal az egyik rád kacsint, kicsi kendőből csillámot hint.Így adja át az üzenetet:Kellemes Karácsonyt Neked!
*
Leszállt egy angyalka és azt súgta nékem, gondolj most azokra kik szívedbe férnek, eszembe jutottál te és családod, ezután kívánok Békés Boldog Karácsonyt!
*
Szellemes karácsonyt!Elemes zseblámpát,világító matracot,bort,búzát,békességet,porszívót meg tudmixgépet.Tűlelevű lóherét és Boldog Karácsonyt!
*
A hó alatt alszanak a házak,
az egész világ csupa varázslat.
S,mint valami tündérálom,
jön el hozzánk Szent Karácsony!
Meseszép Ünnepeket!!!
*
Távolság már nincsnen,új idől járnak,
Huncut kis angyalkák sms-ben szállnak.
Szeretetet visznek,sok szép üzenetet,
Boldog Karácsonyt így kívánok Neked!
*
Hópihécske száll az égen, kis csengettyű szólal szépen.Az angyalok ma táncra kelnek,gyertyafénynél énekelnek, mosolyogva mondják néked:Békés Boldog Ünnepeket!
*
Évente egyszer, egy csodás téli éjjel, bűvös, titkos, álmok suhannak a
szélben! Mindenki házába boldogság költözik. Szívünk örömmel megtelik!
Boldog Karácsonyt!
*

Karácsonykor az angyalok mind a földre szállnak, térjenek be hozzád, és maradjanak nálad.Boldog Karácsonyt!
*

Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot-, ajándékot,
szeretetet, s mindent, ami fontos Neked. Békés, Boldog Szép Karácsonyt!"
*
A beiglit told egy kicsit félre, olvasd el az sms-t végre, közben
gondolj csupán a szépre! Ragyogjon Rád is a szeretet fénye, melegítsen
és emeljen fel az égbe!Boldog Karácsonyt!
*

Az angyalok a mennybol a földre szállnak, térjenek be a hajlékodba, s maradjanak nálad! Boldog Karácsonyt!
*

Kívánom, hogy a Karácsony öröme Veled legyen egész évben, úgy mint a tulevelek a szonyegben. Boldog Karácsonyt!
*

Ölelésbol és mézbol sohasem elég - gondolkozott Micimackó. Karácsonykor pedig mindkettobol duplán jár. Boldog Karácsonyt!
*

Nincs édesebb ünnep széles e világon, mint a havas csillogó Karácsony. Édes terített asztalok, mosolyognak rájuk mennybéli angyalok BOLDOG KARÁCSONYT!
*

Karácsony ünnepén, ha mécses fénye boldogsággal tölti el szívedet, béke lesz a családban. Ha a családokban béke van béke lesz az országban. Ha az országokban béke van, béke lesz a Földön is!
*

Kívánd,hogy mindazt, amit ma éjjel gondoltál ugyanúgy igaz legyen holnap, s holnapután. Kívánj igazi ünnepet, kívánj igazabb életet. Én pedig Békés Karácsonyt kívánok neked!
*

Kései szán fut, csillog a friss hó, jégrögös úton villog a patkó. Cinke szemérol foszlik az álom, csenget egy csengo, itt a karácsony! Békés, boldog ünnepeket!
*

Kicsi házban kicsi fa, kicsi fánál kicsi lap. Arra rá van írva neked, kellemes ünnepeket!
*

Ha betör hozzátok egy dagadt, piros ruhás pacák és belerak Téged egy nagy zsákba, ne ijedj meg - csak én szóltam a télapónak, hogy téged kérlek karácsonyra!
*

Ez lenni kici kínai karaconyi szmsz. Lenni oco, nem drága, mégis mutatni, hogy van gondolasz Rád. Kivanni Neked jo ünnepek, meg kiccaladod récire boldogsag!
*

Szálljatok le betlehemi angyalok!
Zörgessetek ma este meg minden piciny ablakot,
s házikókba, palotákba egy örömet vigyetek:
Boldog Békés Ünnepeket!
*

A beiglit told egy kicsit félre, olvasd el az sms-t végre, közben gondolj csupán a szépre! Ragyogjon Rád is a szeretet fénye, melegítsen és emeljen fel az égbe!
*
A Királyok méltósága, az angyalok tisztasága, a pásztorok egyszerűsége, ragyogja be karácsonyodat, és adjon erőt az újesztendőhöz!
*
Évente egyszer, egy csodás téli éjjel, bűvös, titkos, álmok suhannak a szélben! Mindenki házába boldogság költözik. Szívünk örömmel megtelik! Boldog Karácsonyt!
*
Hópihe-szárnyon száll az idő, ünnepi díszben áll a fenyő. Készül a beigli, a sok jó falat; itt a Karácsony a kertek alatt!
*
Békességet, boldogságot, csengőszót és gyertyalángot! Ajándékot, szeretetet s mindent, ami fontos neked! Ajtód elé fehér bársonyt: Békés Boldog Szép Karácsonyt!
*
Ki szeret, s kit szeretnek, az szegény nem lehet. Szeretteidre gondolj, s töltsd boldogan az igaz ünnepet! BOLDOG KARÁCSONYT!
*

Kései szán fut, csillog a hó, jégrögös úton villog a patkó. Cinke szeméről foszlik az álom, csenget egy csengő, ITT A KARÁCSONY!
*

Nincs szebb ünnep, szerte-e világon,
mint a havas , csillogó Karácsony!Otthonokban terített asztalok,mosolyognak rájuk mennybéli angyalok!BOLDOG KARÁCSONYT!
*

A szán lerohadt, a rénszarvasok megléptek. A kéménybe szorultam. A bokám bebasztam, a krampuszok kurváznak. Az idén mászkáljon a faxom. Üdv: a Mikulás.
*

Erdő szélén ezüst fenyő, havassággal büszkélkedő. Őz és nyuszi körbejárja, tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és boldog karácsonyt kívánok.
*

Gyantás a seggem, csilingel a herém, szerintem a karácsonyfa jött hátulról belém. :)Boldog Karácsonyt!
*

Jégvirág költözzön mindegyik ablakba,
Gőzölgő kalácsból jussun az asztalra!
Legyen sok ajándék szívemből kívánom,
S hogy örömökben teljen a Karácsony!
*

Három napja díszítek,
Csípje meg a kánya,
Majdnem belefulladtam a kiömlő gyantába.
Nagyzolni akartam, de
Látom rosszúl tettem,hogy
Luc helyett az idén,
Mamutfenyőt vettem!
Boldog Karácsonyt!
*

Ahogy hópihe száll kitartott kezedre,
Úgy szálljon füledbe angyalok éneke!
Melengesse szívedet sok-sok szeretet,
Így kívánok Boldog Ünnepeket!
*

Békességet, boldogságot, csengőszót
és gyertyalángot, ajándékot szeretetet!
Mindent ami fontos Nektek!
Így kívánunk szép és
Bldog Ünnepeket!
*

Arany napsugarakkal ragyogjon Rád a nap,
bánat felhői pihenni hagyjanak.
Gyönyörű legyen előtted az élet,
NAGYON BOLDOG,BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET!
*

Meleg szívvel, szeretettel vegyen körül a családod,
Asztal mellől, teli hassal gondoljanak Rád barátok.
Sok örömet, víg- jó kedvet és mindehhez kívánok,
Jó bort, sültet, édességet, Boldog, Békés, Szép Karácsonyt!
*

A távoli hegytetőn csillag táncol a havon.
A szobában gyertya sejlik sötét alkonyon,
a kályhában parázs, mintha álom lenne,
a karácsonyfát körülállják, békességben, csendben.
Boldog Karácsonyt!
*

Szép karácsony alkalmából nem kívánok egyebet:
csendes léptetek kísérje a szeretet!
Szívetekbe béke, lelketekbe nyugalom,
legyetek boldogok ezen a szép Karácsonyon!

 

Szilveszteri és Új évi köszöntők

 

Szilveszter éjjelén válasz egy csillagot, ha bármi bánt, neki elmondhatod! Meggyógyítja szívedet, lelkedet, kívánom tegye szebbé 2009-es évedet! B.U.É.K.

Hull a hópehely, a szeretet ma minden szívben otthonra lel! A Te szívedben is találjon otthonra, és ne felejtsd el azt se, aki e pár sort írta! Boldog Új Évet Kívánok!

A szerencse banknál a 2009-es számú számládra átutaltam 8760 óra boldogságot, 365 nap szerencsét, 52 hét egészséget, és 12 hónap jókedvet. Minden jót az elköltéséhez! Boldog új évet kívánok!

Eljött hát az év utolsó napja, vedel is a város apraja, nagyja. Koccintunk hát mi is egészségetekre, teljesüljön álmaitok a jövő esztendőben. BÚÉK.

Örömöd sok legyen, bántod semmi, segítsen a sors boldognak lenni.
Legyél mindig vidám, örülj minden szépnek, kívánok Neked szép Boldog Új Évet!

Utolsó napján ennek az évnek szerencsemalackák megint útra kélnek.
Azt kívánom néked: térjenek be hozzád, s hozzanak jövőre is sok-sok boldog órát.

Havas téli lepedő borítja a tájat,
ilyenkor jó pezsgő serkenti a májat,
sült malacka vándorol, surran a bendőbe,
kívánok sok boldogságot az új esztendőben!

 

- Erdő szélén ezüst fenyő havas ággal büszkélkedő. Őz és nyuszi körbe járja tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott álok és Boldog Új Évet Kívánok!

- Bő bort bő búzát, piros farkú malackát szekerednek kereket, poharadnak feneket, úgy igyon a gazda belőle eleget. B. U. É. K

- Kívánok neked 12 hónap egészséget, 53 hét szerencsét, 365 nap nyugalmat, 8760 óra szerelmet, 525600 boldog percet! B. U. É. K

- Itt az új év, új jót hozzon, régi jóktól meg ne fosszon, de ha az új jót nem is hozhat, vigye el a régi rosszat! Boldog Új Évet Kívánok!

- Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet, csendes lépteid kísérje szeretet. Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom, légy boldog a következő 365 napon!

- Eljött hát az év vége, pezsgős üveg kézbe véve, csak sok szerencsét kívánok, majd utána tovább állok. Boldog Új Évet!

- Utolsó napján ennek az évnek a szerencsemalackák megint útra kélnek. Azt kívánom néked, hogy ha arra járnak, térjennek be hozzád, s maradjanak nálad!

- Irigykedve néz most a húsvéti nyúl, mert a mai buliban a Jézuska az úr. Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen ma szép napod, s utána Boldog Új Éved!

- Bort, búzát, békességet, sötétségben fényességet! Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. B. U. É. K

- Disznó sivít petárda robban, részeg feje a padlón koppan, róka család a WC-ben, Lagzi Lajcsi a TV-ben, Több rímet ide nem vágok Boldog Új Évet Kívánok!

- Ma van az év utolsó napja, a hírt mindeni sms-ben kapja. Kopogtat az új év már csak néhány óra, ne gondolj most másra csak a szépre jóra. Boldog új évet!

- Szilveszter van, hát piálok, az erkélyre kiállok, jó nagyokat kiáltok: boldog új évet kívánok!!!

- Erdő szélén ezüst fenyő havas ággal büszkélkedő őz és nyuszi körbe járja tekintetük megcsodálja. Képzeld el, hogy ott állok és Boldog új évet kívánok!!

- Havas téli lepedő borítja a tájat, ilyenkor a jó pezsgő serkenti a májat. Sült malacka vándorol, surran a bendőbe, kívánok sok minden jót az új esztendőbe!!!

- Virradjon rád szép nap, köszöntsön rád jó év, kedves hajlékodba költözzön a jólét. A lelkedbe boldogság, a szívedbe béke, ezt kívánom neked az új évre.

- Mikor kigyúlnak a fények, pajkos tündérek zenélnek. Huncut mosollyal egy rád kacsint, kicsi kendőből csillámport hint. Így adja át az üzenetet: Boldog Új Évet neked!

- Üres a hordó, repül a korsó mindenki fekszik az alkoholtól, micsoda álmok és még milyen lányok! Én azért is BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!!!!!!

- Eljött hát az ó év utolsó napja, vedel is a város apraja nagyja, koccintuk hát mi is az egészségetekre, teljesüljenek álmaitok a jövő esztendőben! BUÉK!

- Buborék van a pohárban, malac repül a szobában, pezsgőt inni most nem szégyen, önts úgy is ha nem kérem, ma még nagy bulit csinálok, Boldog Új Évet Kívánok!

- Langy esőben, tömör ködben, hót részegen mély gödörben, Szilveszternek nehéz napján, négykézláb az árok partján, átölelem a világot, Boldog Új Évet Kívánok!

- A mai nap szebb, mint más, a mai nap senki sem hibás. A mai nap öntse el szívedet a jóség és a szeretet, s ez tartson ki ameddig lehet! Boldog Új Évet!!!

- Ha olykor mégis gyötör az élet, azért most örülj a jónak a szépnek. S szívedbe csendüljön mindig az ének: Hogy vannak akik szeretnek téged!

- Ma befogsz rúgni mint a szamár holnap olyan leszel mint a lajhár, sarokba csak azért fogsz állni, hogy kapaszkodva tudjál hányni! BUÉK!

Disznó visít, petárda robban,
részeg feje a padlón koppan.
Róka család a vécében,
Lagzi Lajcsi a tévében.
Több rímet ide nem írok,
Boldog Új Évet Kívánok!

A jövő évben legyen részed minden szépben,
szexben hétszer minden héten!
De légy ma éjjel disznó részeg,
így búcsúztasd a múlt évet! BÚÉK!!!

Részeg vagyok, bezabáltam.
Rosszul lettem, ki is hánytam.
De mielőtt újra hányok:
Boldog új évet kívánok!

Ha a seggedet konfetti borítja,
ha a farkadon citromszelet lóg
és ha a zacskódon sültzsír csorog,
akkor berugtál és az újévi malacot dugod!
B.U.É.K

Ma befogsz rúgni mint a szamár
holnap olyan leszel mint a lajhár,
sarokba csak azért fogsz állni,
hogy kapaszkodva tudjál hányni!
BUÉK!

Itt van a szilveszter vége az évnek,
kell a zsíros kocsonya, vörösbor a bélnek.
Hopp, ott egy kismalac, rálép egy kekszre,
Vegyél rá valakit az orális sze*re!
BÚÉK!

A szesz hatalmas istene gyújtson világosságot
elborult torz agyunkban,
és az alkohol fényeskedjék tévútra futott
alantas életünk csillagösvényén.
BÚÉK!

És az év végén, mikor 365 gumit elhasználtunk,
majd beolvasztottuk és abroncsot formáztunk belőle,
boldogan ráírhatjuk, hogy “GOOD YEAR”
BÚÉK!

Az új évben legyen részed minden szépben,
szexben hétszer minden héten!
De légy ma éjjel disznó részeg,
így búcsúztasd az óévet!

Malac farka kunkorodik,
alkoholszint emelkedik,
elbúcsúzik az óév,
helyéb egy új lép,
azt kívánom: BUÉK!!!

A szilveszteri kismalac puszilja az orrodat,
És hozzon az új esztendőben szerencsét sokat!

Itt a szilveszter itt van újra!
A nagypapa a nagymamát vadúl k*rja!
Kefél a krampusz,a medve,a farkas,
Csak egy hülye van,aki sms-t olvas!
BUÉK!

Eljött hát az óév utolsó napja,
vedel is a város apraja-nagyja.
Koccintunk hát mi is az egészségetekre!
Teljesüljön álmotok az új esztendőbe! B.U.É.K!

Disznó sivít, petárda robban,
rókacsalád a WC-ben, Lagzi Lajcsi a tévében.
Több rímet ide nem vágok,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Langy esőben, tömör ködben,
árok artján, mély gödörben,
Szilveszternek nehéz napján,
négykézláb az árok partján,
átölelem, a világot, BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Havas téli lepel borítja a tájat,
Ilyenkor jó pezsgő serkenti a májat.
Sültmalacka vándorol gyorsan a bendőbe,
kívánok minden jót az új esztendőre!

Mielőtt lefekszel, tárd ki az ablakod.
elküldtemm hozzád az én angyalom,
egy pillanatra kérlek, figyelj most rá,
mert az én nevemben Boldog Új Évet kíván!

Múlik a nap, s múlik az év,
Ami rossz volt elmúlt már rég,
Holnap egy új évre ébredsz,
ehhez kívámok nagyon sok szépet!
Utolsó napján ennek az évnek
szerencsemalackák megint útrakélnek,
azt kívánom néked, térjenek be hozzád,
hozzanak jövőre sok-sok boldog órát!

Mikor kigyúlnak a fények,
pajkos tündérek zenélnek,
Huncut mosollyal egy rád kacsint,
licsi kendőből csillámot hintÍgy adja át az üzenetet:
Boldog Új Évet kívánok Neked!
Virradjon rád szép nap,
Köszöntsön rád jó év
kedves hajlékodba
köszöntsön a jólét,
lelkedbe boldogság,
a szívedbe béke,
ezt kívánom Neked az új évre!

Mint lyukas zsákból a lencse,
úgy hulljon Rátok a szerencse!
B.U.É.K!

Hinni valamiben mindenkinek kell!
Én azt hiszem, iszok még egy pohárral!
B.U.É.K!

Az emberi szervezet 87%-a víz, ezt én is túl hígnak találom,
ezért most töltök hozzá egy kis pálinkát! B.U.É.K!
Újévi kismalac farka lógjon szádba,
reggel 6 előtt ne kerülj az ágyba!
Durranjon a pezsgő, szóljon hát az ének,
ilyen új esztendőt kívánok én néked!

Bal lábad karácsony, a jobb pedig szilveszter…
Jöhetek a két ünnep között?

Szilveszter éjjelém válassz egy csillagot,
ha valami bánt, neki elmondhatod,
meggyógyítja szívedet lelkedet,
kívánom tegye szebbé a következő évedet!

Szilveszter alkalmából nem kívánok egyebet,
csendes lépteidet kísérje a szeretet,
Költözzön szívedbe béke, lelkedbe nyugalom,
légy boldog a következő 365 napon!

Buborék van a pohárban. malac repül a szobában,
pezsgőt inni most nem szégyen, önts úgyis, ha nem kérem!
Ma még nagy bulit csinálok
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

Erdő szélém ezüstfenyő, havas ággal büszkélkdő,
őz és nyuszi körbeállja, tekintetük megcsodálja.
Képzeld el hogy ott állok, és BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK!

 

Húsvéti köszöntők, versek

 

Húsvét napi kertész vagyok,
Kislányokat locsolgatok,
A kölnitől felfrissülnek,
Illatától megszépülnek,
Hímes tojást tudom, kapok,
Boldog Húsvétot kívánok!

-------

Én még kicsike vagyok,
Többet nem mondhatok,
Azt kívánja szívem, szám,
Legyetek boldogok
Húsvét napján!

-------

Kicsik vagyunk, nem nagyok,
Van nálunknál még nagyobb,
Ők is biztos eljönnek,
Rózsavízzel öntöznek.

De mi jobban sietünk,
Elsők csak így lehetünk,
Mindenkit meglocsolunk,
Aztán tovább ballagunk.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk!

-------

Korán regel felébredtem,
messze-messze jártam.
Tündérország kis kertjéből
rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek,
ma van húsvét napja.
Tündököljön a két orcád,
mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől,
megnőnek a lányok.
Zsebemben is elférnek majd
a piros tojások!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

-------
Posta vagyok, posta
De régen sietek,
Egy növendék kislányt
De régen keresek!
Megkérdezem az apját,
De még jobban az anyját,
Hadd öntsem meg a lányát.
A piros tojást, a forintot elvárom,
Ha kevés, a sarokba vágom!

Tapsifüles húsvéti sms

Szeretettel gondolunk Reátok,
áldott Húsvéti ünnepeket kívánunk!

-------

Tapsifüles nyuszikának
nagyon sok a dolga.
Piros tojást, hímes tojást
szerteszéjjel hordja.
Hordjad, hordjad nyuszikám,
kéket is tarkát is,
nekem is van egy kosaram,
belefér még száz is.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

-------

Kicsi csibe, nagy buksi,
a tojásból most bújt ki.
Kémleli a világot,
ilyet ő még nem látott.
Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok!

-------

Itt a húsvét, jön a nyuszi.
Repül hozzátok egy nagy puszi.
Ölelésem legyen veletek.
Boldog és Áldott húsvétot
mindenkinek!

-------

Csibe, nyuszi tarka-barka
barikán a csengő rajta.
Küldünk nektek hímes tojást,
kölnivizet és áldomást.
Nárciszt a ház asszonyának,
sonkát, tormát az urának.
Velőscsontot a kutyának.
Áldott, békés ünnepet a háznak!

Nyuszis húsvéti sms

Lehet, hogy mégis igaz hír
Jézus meghalt az életünkért.
Halálából feltámadott,
mindnyájunknak hitet adott.
Áldott, Békés Húsvéti ünnepeket kívánok!

-------

Masnis nyuszi vagyok
egy új üzenettel:
Tele van a szívünk
tiszta szeretettel.
Áldott ünnepeket kívánunk!

-------

Éz lénni kici kínái eszemesz,
nádon occó, adni áfász számlá,
kivánni boldog nuszi, lánoknak szok
kellemesz húszvéti locoló,
fiúknak két nad pirosz toász!

-------

Meglocsollak sms-vel,
nem fogok tökölni.
Neked nem kell hajat mosni,
nekem nem kell kölni!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

-------

Adjon a jó Isten,
Boldog Ünnepeket!
Mindenféle jóval,
lásson el titeket!

Rózsás húsvéti sms

Üdvözlöm e szent ünnepet,
a ház minden lakóját.
Kívánom, hogy töltsék vígan,
ennek minden óráját!
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

-------

Ma van húsvétnak második hajnalka,
meglocsolom a rózsát,
hogy szirmati kibontsa.
De hogy azt kibontsa, az én üvegembe,
van annak titokja!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

-------

Locsolkodni jöttem illatos vízzel,
örömhírt mondani boldog,
tiszta szívvel.
Áldott Húsvéti Ünnepeket kívánok!

-------

Húsvét napja ma vagyon,
tyúkot üssenek agyon,
bor legyen az asztalon,
hogy a vendég ihasson!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

-------

Tündérország rózsái közt
gyöngyharmatot szedtem,
akit azzal meglocsolok,
megáldja az Isten.
Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok.

Reggeli Húsvéti sms

Örömmel és büszkén keltem fel ma reggel,
hogy meglocsoljalak sok-sok szeretettel.
Sok házat bejártam, sok virágot láttam,
de ilyet, mint Te vagy, sehol nem talátam!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

-------

Itt a Húsvét, vírit már az ibolya,
kis kertünkben rátaláltam egy szálra.
Megöntözöm, hogy el ne hervadjon,
hímes tojás lesz ezért a jutalom!
Áldott-békés Húsvéti Ünnepeket kívánok!

-------

Locsolkodni jöttem illatos vízzel,
örömhírt mondani boldog tiszta szívvel.
Az Úr újra él, győz a sír felett,
Krisztus feltámadott!
Boldog Húsvéti Ünnepeket!

-------

Feltűnt már a szép nap ragyogó fényével,
Beállott a tavasz áldott érzésével.
Újít a természet minden növényeket,
gerjeszti mibennünk a szép reményeket!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

-------

Nyuszitojta tojást kérek,
így minden házba betérek,
mglocsolok kicsi lányt és nagyot,
utána ott hagyot csapot-papot,
de azért Boldog Húsvétot kívánok!


"Kacsa-Nyúl" Húsvéti sms

Elindult két titye-totya,
csupa pihe kicsi-kacsa.
Sárga volt a ruhácskájuk,
friss, modern a frizurájuk.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

-------

Húsvét másodnapján
az a kívánságom,
e háznak népire
ezer öröm, s annyi áldás szálljon!

-------

Három kis nyúl ül a réten,
mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.
Boldog Húsvétot kívánok!

-------

Ákom-bákom berkenye,
szagos húsvét reggele,
leöntjük a virágot,
visszük már a kalácsot!
És Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok!

-------

Ezt a tojást nem tyúk tojta,
a húsvéti nyuszi hozta,
messze-messze nyúlországból,
régi-régi nyúlszokásból.
Üzenetet küldött vele:
Legyen Boldog Húsvét ünneped!

Lánykás húsvéti sms

Rózsa, rózsa, szép virágszál,
szálló szélben hajladoztál.
Napsütésben nyiladoztál,
meglocsollak, illatozzál!
Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok!

-------

Jó reggelt leánykák, kik egybegyűltek!
Tőlem, kis legénytől semmit se féljetek.
Egy pár piros tojást kezembe tegyetek,
hogy tőlem hamarább megmenekedjetek!
Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket!

-------

Húsvét hétfőn korán kelek,
sonkát, tojást eszegetek.
Aztán gyorsan fölpattanok,
és Boldog Húsvéti Ünnepet kívánok!

-------

Szerencsés jó reggelt kívánok e házra,
én is mint eg holló, jöttem a munkába.
Láttam és találtam egy szép virágszálat!
Engedtessék, hogy Boldog Húsvétot kívánjak!

-------

E szép ajtón bekopognék,
ha nem bánják locsolkodnék.
Öntök asszonyt lányával,
várok tojást párjával.
Ha pedig sajnáljátok,
mindjárt porrá áztok,
mert kölni helyett,
vizet öntök rátok!
Boldog Húsvétot kívánok!

Legény Húsvéti sms

Én kis morzsa, gyenge rózsa,
verebek papja, hordók csapja,
ha beférek tojást kérek!
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

-------

Én kis kertészlegény vagyok,
virágokat locsolgatok.
De most locsolni nem tudok,
ezért Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok!

-------

Locsolkodó legény vagyok,
senkit szárazon nem hagyok,
otkolona van az üvegbe,
tojást kérek a zsebembe,
piros legyen mint a retek!
Áldott Békés Ünnepeket!

------

A gerlemadár is megmosdik e napon,
meglocsollak téged gyöngyörű galambom!
Kölnimet sms-ben küldöm,
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

-------

Tojik a fehér tyúk,
tojás van alatta,
adják ide hamar,
hadd fussak haza!
Boldog Húsvéti Ünnepeket!

Hímes tojás sms

Az erdőben nyuszi honol,
a természet vízzel locsol,
de ha én engedélyt kapok,
sms-vel locsolgatok!
Boldog Húsvéti Ünnepeket!

-------

Felvirradott húsvét napja,
eljöttem a locsolásra,
keresem a ház lányait,
megöntözném hajfürtjeit.
Aztán kérem a díjamat,
a szép hímes tojásokat.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

-------

Most ébredtünk húsvét hajnalára,
vizet locsolni a lányok hajára.
De nem ám a kútból a hideget,
hanem az illatos kölnivizet.
Kérem a lányokat, elém álljanak,
hogy jövő húsvétig el ne hervadjanak!
Boldog Húsvéti Ünnepeket!

--------

Itt van a Húsvét,
itt van újra.
A fiúk locsolkodással szállnak harcba.
Kívánok sok-sok locsolót
és boldog húsvétot!

 

1. Beugrott egy nyuszika,
azt súgta nékem:
gondoljak azokra,
kik kedvesek nékem.
Eszembe jutottál Te,
és a családod.
Ezúton Boldog Húsvétot kívánok!

2. Én ma már nem teszek-veszek.
Egész nap csak sonkát eszek.
Nyuszikával piálgatok.
Áldott Húsvétot kívánok!

3. Falu végén aranyvessző,
aranysárga rüggyel büszkélkedő,
Őz és nyuszi körbeállja,
tekintetük megcsodálja.
Gondold azt, hogy én is ott állok,
és Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

4. Útra kélt a város összes bikája,
locsolkodni szerte a világba.
Meghittség, boldogság, áldás és béke,
legyen a családod örökös vendége.
Boldog Húsvéti Ünnepeket kívánok!

5. A sonkát, tormát told egy kicsit félre,
olvasd el az sms-t végre,
közben gondolj csupán a szépre.
Ragyogjon rád az ünnep fénye,
melegítsen fel és emeljen az égbe.

6. Húsvét van, Húsvét,
rügy az ágon, kezünkben locsoló,
szép az ünnep, jaj de gyönyörű!
Áldott Húsvétot kívánok!

---

1. Meglocsollak SMS-sel, nem fogok tökölni. Neked nem kell hajat mosni, nekem nem kell kölni.

2. Telefonon landolt az esti szellő szárnyán küldött üzenet: Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

3. Egy kis nyuszi megérkezett hozott neked üzenetet: Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

4. Kicsi csibe, nagy buksi, a tojásból most bújt ki, kémleli a világot, ilyet ő még nem látott... Kellemes Húsvéti ünnepeket kívánok!

5. Rügyezik az erdő,virágzik a táj, az orgonafán dalol egy tarka kismadár, azt énekli Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

6. Kiscsirke szól degesz beggyel, locsolj inkább SMS-el, gyilkos ám az olcsó kölni, büdös csaj tud ezzel ölni. Boldog Húsvéti Ünnepeket!

7. Igaz a hír – Jézus halott! De szagodtól feltámadott, olyan büdös a sok kölni, hogy engem meg tudsz vele ölni, ezért inkább nem locsolok, csak SMS-eket dobok! Boldog húsvétot kívánok!

 

 

Fel