Antik bölcsességek, aforizmák:

1. Tanítás közben az ember maga is tanul. (Seneca)

2. Vigyázzunk, nehogy nagyobb legyen a büntetés mint a bűn. (Cicero)

3. Jobb későn mint soha. (Livius)

4. Okos tanács nélkül az erő lerogy. (Horatius)

5. Gőggel teli ajkon a nagy szavak nagy romlásra vezetnek, s józanná nem tesz csak a vénség. (Szophoklész)

6. Sohasem csal Ámor hálójába olyant, aki nem kíván maga is belehullni (Plautus)

7. Nemességet nem ád a kincs. (Horatius)

8. Óh emberek, kik mindent tudtok céltalan, százféle mesterséget mért tanultatok, és minden eszközt fel, miért találtatok, ha azt az egyet el nem éritek soha, hogy észhez térítsétek azt, ki esztelen. (Euripidész)

9. Nem csak testünket kell istápolnunk, hanem elménket és lelkünket még sokkal inkább, mert az ész fénye is, mint a lámpás, ha olajat belé nem csepegtetünk, kialszik öregkorban. (Cicero)

10. Ha az elmét hatni hagyjuk, erős; de ha indulat foglalta el, akkor az parancsol és el van némítva az elme. (Sallustius)

11. Tanácsot adni könnyebb, mint kínt hordani. (Euripidész)

12. Semmi sem szeretetreméltóbb mint az erény. (Cicero)

13. A gyávaság senkit sem tett hallhatatlanná. (Sallustius)

14. Adj tüzedből lángot annak, aki kér (...) lásd el jó tanáccsal, aki arra vár. (Cicero)

15. Ha egyszerűségre szoktattad a tested, ne hencegj vele, s ha vizet iszol, ne mondd el minden alkalommal, hogy te csak vizet iszol. Ha edzeni akarod magad a küzdelmekre, magadban csináld, ne a kívülállók előtt. (Epiktétosz)

16. Gyorsan mosakszik valaki? Ne mondd rá, hogy rosszul, hanem csak azt, hogy gyorsan. Ha valaki sok bort iszik, ne mondd, hogy rosszul cselekszik, hanem csak azt, hogy sokat iszik. Mielőtt a szándékát megvizsgálod, honnan tudnád, hogy helytelenül cselekszik-e? Így nem fog veled előfordulni, hogy más lesz, amiről kézzelfogható észrevételeid származnak, és más, amit helyeselsz. (Epiktétosz)

17. Nincs törvény, mely mindenkinek elég kényelmes volna. (Livius)

18. Meg ne előzze sosem nyelved a gondolatot. (Erasmus)

19. Jobb a tisztes halál, mint a becstelen élet. (Tacitus)

20. Mély, és legszentebb figyelemmel nézd a gyerekkort. (Iuvenalis)

21. Életünk egy perc - mire jó a hajsza? (Horatius)

22. Az önmérséklet megedzi az embert. (Seneca)

23. Barátainktól csak becsületes dolgokat kérjünk. (Cicero)

24. A jövő nincs teljesen hatalmunkban, viszont nem áll teljességgel hatalmunkon kívül. (Epikurosz)

25. Nem csak a szerencse vak, de többnyire azokat is elvakítja, akiket kegyeibe fogad. (Cicero)

26. A barátsággal sosem szabad betelni; minél régebbi, annál édesebb, miként a borból is az, amelyik kiállta az idő múlását. (Cicero)

27. Minden jó ember szívében megleled Istent. (Seneca)

28. Mint a vasat a rozsda, úgy emészti az irigyet saját lelke. (Antiszthenész)

29. A vagyonszerzés mértéke mindenkinek a saját testének a szükségletei, úgy ahogy a cipő mértéke a láb. Ha megmaradsz e mellett, akkor megtartod a helyes mértéket; de ha túllépsz rajta, akkor szükségszerűen lecsúszol a lejtőn. (Epiktétosz)

30. Ha olyan szerepet vállalsz, amely az erődet túlhaladja, akkor egyrészt ebben is kudarcot vallasz, másrészt pedig azt is elszalasztod, amelyet képes lettél volna betölteni. (Epiktétosz)

31. Sok véka sót kell együtt megenni ahhoz, hogy a barátság betöltse hivatását. (Cicero)

32. Gyakran a nyelvbotlás mondja ki azt ami igaz. (Erasmus)

33. A vizsgálódás nélküli élet, nem embernek való élet. (Platón)

34. Nincs annál nagyobb szégyen, mint korábbi meghitt barátunkkal háborúskodni. (Cicero)

35. A lélekben nem marad meg semmi beléerőszakolt ismeret. (Platón)

36. Sehol sincs az, aki mindenütt óhajt lenni. (Seneca)

37. Az élet rövid, a művészet hosszú. (Hippokratész)

38. Az igaz barát olyan, mintha második énünk volna. (Cicero)

39. Az idő, mondják nagy tanítómester. Csak az a baj, hogy megöli tanítványait. (Berlioz)

40. Létünk és művünk a halálé. (Horatius)

41. Az igazságnak napfény kell, a tolvajoknak éj. (Euripidész)

42. Mit nevetsz? A mese rólad szól, csak a név más. (Horatius)

43. Ó, a hízelgéstől, bárki vagy is, menekülj! (Propertius)

44. A szerencse üvegből van, mikor legszebben ragyog, akkor törik el. (Publilius Syrus)

45. Megkettőzi vétkét az, aki bűnét nem szégyelli. (Publilius Syrus)

46. Az igazi fájdalmat is enyhíti az idő. (Quintilianus)

47. A nélkülözőknek sok hiányzik, a kapzsiknak minden. (Publilius Syrus)

48. Nem a test, hanem a lélek köt tartós házasságot. (Publilius Syrus)

49. Aki a rászorulónak hamar ad, adománya kétszeres. (Publilius Syrus)

50. Ámde a megtartás nehezebb a ráakadásnál; ez csak véletlen műve, az, észt követel. (Ovidius)

51. A szerencsétlenség orvossága a nyugodt lélek. (Publilius Syrus)

52. Szabad az ellenségtől is tanulni! (Ovidiusz)

53. Szükségben mutatkozik meg az igaz barát. (Petronius)

54. Arra kell törekednünk, hogy semmi se érjen minket váratlanul. (Seneca)

55. Játék közben az erkölcsök őszintébben nyilatkoznak meg. (Quintilianus)

56. Hatékonyabb a szellem, mint a nyers erő. (Phaedrus)

57. Éppen nem nagy dolog elkezdeni a jót. Azt be is fejezni, egyedül ez teszi az embert tökéletessé. (Ágoston)

58. Nincs olyan szerény boldogság, amely kikerülné a rosszindulat fogait. (Phaedrus)

59. Gazdag hatalmasok szövetkezése igazságosság nélkül mi más, mint nagy rablóbanda. (Ágoston)

60. Sohase mondd rá semmire, hogy "elvesztettem", hanem csak azt, hogy "visszaadtam". Meghalt a gyermeked? Visszaadtad. Elhunyt a feleséged? Visszaadtad. Elvették a birtokod? Visszaadtad azt is. Azt mondod, hogy gazfickó vette el? Mi közöd hozzá, hogy ki által vette vissza az, aki neked adta? Ameddig adja, addig is úgy tekintsd, mint a másét: úgy, mint az utasok a fogadót. (Epiktétosz)

61. A betegség csak a testet bénítja meg, a szabad elhatározást nem, ha az maga nem akarja. A sántaság is csak a lábat akadályozza, de a szabad elhatározást nem. Ezt mondd mindennel kapcsolatban, ami eléd kerül: rájössz, hogy minden csak más valamit akadályozhat, téged nem . (Epiktétosz)

62. Egyáltalán ne vitatkozz többé arról, hogy milyennek kell lennie a jó embernek, hanem légy olyan. (Marcus Aurelius)

63. Az igazság beszéde egyszerű. (Seneca)

64. Ne kívánd, hogy az események úgy alakuljanak, ahogy te szeretnéd. Inkább a kívánságaidat szabd hozzá az események alakulásához, meglátod, nyugodt lesz életed folytatása. (Epiktétosz)

65. Minden emberben van valami jó. (Arisztotelész)

66. A szerelem mindent legyőz. (Vergilius)

67. A szerelemnek megvan az a baja, hogy benne harc és béke örökké változik. (Horatius)

68. Derék ember is, meg nagyon gonosz ember is, kevés van, s a legtöbb ember a kettő között van. (Platón)

69. A legtöbb ember rossz bíró a maga dolgában. (Arisztotelész)

70. Jól alszik az, aki nem érzi, milyen rosszul alszik. (Publilius Syrus)

71. Mit ér az egész környék csendje, ha szenvedélyeink üvöltenek? (Seneca)

72. Nincs, aki ne lenne elég ahhoz, hogy ártson. (Seneca)

73. Nyugodt víztől is irtózik a hajótörött. (Ovidius)

74. Az emberi természet olyan, hogy mindennél jobban szereti azt, ami elveszett: annyira visszasóvárogjuk azt, amit elvesztettünk, hogy sokkal kevésbé becsüljük meg azt, amink megmaradt. (Seneca)

75. Természettől fogva inkább fegyelmezetlenek vagyunk, mint rendszeretők. (Arisztotelész)

76. Akiket megvetünk, azok előtt nem szégyelljük magunkat. (Arisztotelész)

77. Mindannyiunknak gyönyörűsége telik a suttogva elmondott és gyanúsítgatással átszőtt pletykákban. (Lukianosz)

78. Nem egyformán szégyelljük magunkat az ismerősök és az ismeretlenek előtt. Az ismerősök előtt a valóban gyalázatos tetteinket szégyelljük, az ismeretlenek előtt pedig azokat, amiket a közvélemény elítél. (Arisztotelész)

79. Az emberek vetekednek egymással abban, hogy a másik ellen áskálódjanak és eltiporják, azért viszont, hogy derék ember legyen, nem küzd szinte senki. (Szinópéi Diogenész)

80. Oda kell figyelnünk ellenségeinkre, mert ők az elsők, akik felfedezik hibáinkat. (Antiszthenész)

81. Egy igen bánatos irigykedőhöz Bión az alábbi szavakat intézte: "Nem tudom, hogy vajon teveled történt-e valami rossz, vagy másvalakivel valami jó" (Diogenész)

82. A szerencsétlenség közelebb hozza egymáshoz az embereket. (Arisztotelész)

83. A műveltség jó sorsban ékesség, balsorsban menedék. (Arisztotelész)

84. Az ostoba elsőnek mond véleményt. (Cicero)

85. Legyen a belső mindig kétszer annyi, mint a külső mindenestől. Némelyeknek csak homlokzatuk van, mint a befejezetlen házaknak, amelyek továbbépítésére már nem volt pénz: a bejárat palotát mutat, a lakás vityillót... (Gracián)

86. Soha ne büszkélkedj a más kiválóságával! Ha a ló büszkélkedve azt mondaná: "Szép vagyok", - még el lehetne viselni. Te azonban, mikor büszkélkedve kijelented, hogy szép lovad van, lásd be: a ló kiválóságával büszkélkedel. Hát mi a tied tulajdonképpen? - A saját képzeteid használata: ha a képzeteidet a természet elveinek megfelelően használod, büszke lehetsz. Ebben az esetben legalább a saját kiválóságoddal büszkélkedel . (Epiktétosz)

87. Rövid az igazság szava, a hazugság beszéde hosszú. (Caeciius)

88. Ahol okosság kell, ott erőszak mit sem ér. (Hérodotosz)

89. Csúnya dolog, ha az élet lelkedet már megtörte, tested pedig még fürge. (Marcus Aurelius)

90. Jegyezd meg: ha trágár alak van a jó barátok között, szükségképpen más is bemocskolja magát, aki vele tölti az idejét, még akkor is, ha különben tiszta lelkű. (Epiktétosz)

91. Élete során az ember gyakran attól fél amitől nem kellene, vagy nem úgy fél, ahogy kellene, vagy nem akkor amikor kellene. (Arisztotelész)

92. Azt dicsérd az emberben, amit sem elragadni, sem adni nem lehet, ami az ő tulajdona. Kérded, mi az? A lélek, s a lélekben tökéletességre jutott értelem. (Seneca)

93. A legnagyobb hatalom, önmagunknak parancsolni. (Seneca)

94. Bármit akarsz mondani, mielőtt másnak mondanád, előbb mondd magadnak. (Seneca)

95. Mindenki bölcsebb, ha mások baját kell megítélni, mintha a saját ügyét. (Euripidész)

96. A végrendelkezők halál utáni óhajaiból következtetni lehet az életükre is. (Lukianosz)

97. Mindenki szeretné megérni az öregséget, de ha elérte, szidja. (Cicero)

98. Hamarabb eljön az, amitől félsz, mint amit remélsz. (Publilius Syrus)

99. "Rosszul él, aki mindig csak élni kezd" - mondja Epikurosz. Gyoződj meg róla, hogy úgy igaz, ahogy írom: bizonyos pillanatokat elragadnak tőlünk, másokat elcsennek, ismét mások meg elfolydogálnak.

A legrútabb veszteséget mégis a nemtörodömség okozza. S figyeld csak meg jól, az élet legnagyobb része elillan, ha rosszul cselekszünk, nagy része, ha semmit sem cselekszünk, s az egésze, ha mindig mást cselekszünk.

Kit tudsz megnevezni, aki az időnek valamelyest értéket tulajdonít, aki megbecsül egyetlen napot, aki feléri ésszel, hogy naponta meghal? Tévedés ugyanis, ha azt hisszük, hogy a halál még távol van tőlünk: nagy része már el is hagyott bennünket. Ami életünkből mögöttünk van, az már a halál kezébe került. Cselekedj hát, Lucilius, úgy, ahogy írod is: markolj meg minden órát.

Tedd rá kezed a mára, és kevésbé fogsz függeni a holnaptól . (Seneca)

100. Aki házunkba lép, inkább bennünket csodáljon, mint bútorainkat. (Seneca)

101. Minél nagyobb a jólét, annál könnyebben felborulhat. (Arisztotelész)

102. Az élet, ünnepnapok nélkül, hosszú út, vendégfogadók nélkül. (Démokrítosz)

103. Sokat, vagy jól beszélni, két külön dolog. (Szophoklész)

104.Az igazságos ember, az igazságtalannal szemben általában a rövidebbet húzza. (Platón)

105. Aki vétkezik, maga ellen vétkezik, aki igazságtalan, magával szemben igazságtalan, hiszen önmagát teszi gonosszá.
(Marcus Aurelius)

106. Jellemtelen ember vonzódását megnyerni, csak jellemtelen úton lehet. (Seneca)

107. Akkora ereje van a becsületességnek, hogy még az ellenségeinkben is szeretjük. (Cicero)

108. Azért kell enned, hogy élj, és nem azért kell élned, hogy egyél. (Rhetorica ad Herennium)

109. Az emberi lét csekélységet kíván, de a képzelgés, mérhetetlenül sokat. (Seneca)

110. -Így érvel az ostoba: ez a föld, ez az otthon, az enyém; ezek itt a gyermekeim. Íme minden együtt van, hogy teljes legyen a boldogságom - mondta Buddha a tanítványainak.
Hallgatói megkérdezték:
- Miért ostoba az efféle gondolkodás?
- Mert aki ezt mondja, az azt sem érti, hogy még ő maga sem a saját tulajdona. Valójában semmit sem birtoklunk, csak őrizzük egy ideig. Aki képtelen a dolgokat továbbadni, azt a dolgok birtokolják. Bármi legyen a kincsed, úgy tartsd a kezedben, mintha vizet markolnál. Ha nem így teszel, és ha tenyeredbe zárod, összenyomod. Ha magadhoz láncolod, a lényegétől fosztod meg. Tartsd szabadon, és örökre a tiéd marad. Ez az igazi boldogság! (Buddha)

111. Nem az a szegény, akinek csak kevese van, hanem aki többre vágyik. (Seneca)

112. Ha természetes módon élsz, sosem leszel szegény, de ha a képzelgések szerint, sosem leszel gazdag. (Epikurosz)

113. Jónak lenni nem annyit jelent, mint bűnt el nem követni, hanem nem is akarni azt. (Démokrítosz)

114. Nem csak a testnek, de a morálnak is egészséges környezetet kell kiválasztanunk. (Seneca)

115. Ne hagyd magadat meggyőzni arról, hogy az boldog, aki körül sokan nyüzsögnek. (Seneca)

116. Bárcsak oly könnyen megtalálhatnám az igazat, mint amilyen könnyen cáfolom a hamisat! (Cicero)

117. Szoktasd magadat hozzá, hogy más beszédére a legpontosabban figyelsz, szinte helyezd át magad a beszélő lelkébe. (Marcus Aurelius)

118. Szószátyár ember ellen ne akarj küzdeni szóval. Mindnyájunk adománya a szó, keveseké az okosság. (Cato)

119. Nem világos-e hogy az önismeret az ember legnagyobb hasznára, az önámítás ellenben a legnagyobb kárára szolgál? (Xenophón)

120. Rossz tanújuk az embereknek a szemük és a fülük, ha barbár lelkük van. (Hérakleitosz)

121. A tudomány gyökerei keserűek, de a gyümölcsei édesek. (Arisztotelész)

122. Tudni annyi, mint mindent sajátunkká tenni, nem függeni a példától, és nem sandítani vissza a mesterre. (Seneca)

123. A műveltség megszerzéséhez három dologra van szükség: természeti adottságra, tanulásra és gyakorlásra. (Arisztotelész)

124. Amikor az athéni piacon az áruk roppant tömegét szemlélte Szókratész, gyakran ezt mondta magában: "Mennyi mindenre nincs szükségem". (Diogenész)

125. Arra a kérdésre, hogy miként viselkedjünk barátainkkal szemben, Arisztotelész a következőt felelte: "Úgy, ahogyan mi szeretnénk, hogy ők viselkedjenek velünk szemben". (Diogenész)

126. Még mindig jobb fölöslegeseket tudni, mint semmit! (Seneca)

127. Aki jót tett, hallgasson. Beszéljen róla az, aki kapta. (Seneca)

128. Egy fecsegő embernek a sztoikus Zénón a következőt mondta: "Azért van két fülünk és egy szánk, hogy többet hallgassunk, mint beszéljünk". (Diogenész Laertiosz)

129. A buta ember minden szóra magánkívül van. (Hérakleitosz)

130. Jobban kell emlékeznünk a jótettekre mint a rosszakra; a kapott javakra jobban, mint az adottakra. (Arisztotelész)

131. Bizonyos tekintetben mindenki maga felelős a lelki alkata kialakulásáért. (Arisztotelész)

132. Mégiscsak rajtunk múlik, hogy derék emberekké legyünk-e, vagy hitványak. (Arisztotelész)

133. Elárulom neked, mi csihol szeretetet orvosszerek nélkül, füvek nélkül, mindenféle varázsszerek nélkül: ha azt akarod, hogy szeressenek: szeress! (Hérakleitosz)

134. Szolón, amikor megkérdezték tőle, hogy az emberek miként követhetnék el a legkevesebb jogtalanságot, a következőt felelte: "Ha azok, akiket nem ért jogtalanság, épp úgy sértve éreznék magukat miatta, mint akiket jogtalanság ért". (Diogenész)

135. Szégyenletes dolog, ha nem tudjuk viszonozni a jó tetteket úgy, mint a rosszakat. (Szókratész)

136. Példa nélkül semmit sem lehet helyesen tanulni vagy tanítani. (Columella)

137. Gyermekeinknek örökségül tisztességérzetet és ne aranyat hagyjunk. (Platón)

138. Ha erős vagy, légy szelíd, hogy a környezeted inkább tiszteljen, mint féljen tőled. (Khilón)

139. Soha ne nyomja el az álom fáradt szemeidet, mielőtt a nap művét háromszor el nem gondoltad: mit mulasztottál, mit tettél, milyen szent kötelességet nem teljesítettél. (Püthagorasz)

140. Akinek van gondolata, van hozzá szava is; de akinek szava van, még nem kell, hogy gondolata is legyen. (Kung fu-ce)

141. Amit nem akarsz magadnak, azt ne tedd soha mással. (Kung fu-ce)

142. Nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni. (Hérakleitosz)

143. Aki másokat ismer okos. Aki önmagát ismeri bölcs. Aki másokat legyoz erős, aki önmagát legyozi hős. (Lao-ce)

144. Aki kapni akar, tanuljon meg adni. (Lao-ce)

145. Nem azt kell keresni, hogy ki mondta, hanem hogy igaz-e vagy sem. (Szókratész)

146. Semmisem történik vaktában, hanem minden értelmes okból és szükségszerűség folytán. (Leukipposz)

147. Ez igaz: embert egyedül az idő mutatja meg, míg a hitványra első percben ráfigyelsz. (Szophoklész)

148. Sok van mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb. (Szophoklész)

149. A barátság egy lélek, mely két testben lakozik. (Arisztotelész)

150. Azzal, ha te sohasem vizsgálod, hogy ki milyen ősök sarja, ha lelke nemes, - bölcsek módjára cselekszel. (Cato)

151. A vágy és a harag a legrosszabb tanácsadók. (Ovidius)

152. Ne vitázz arról, ami világos, mint a nap. (Erasmus)

153. Mi lehet kellemesebb, mint egy olyan barát, akivel úgy mersz társalogni, mint önmagaddal? (Seneca)

154. Mindig tud adni, akinek szíve szeretettel van teli. A szeretethez nem kell teli erszény! (Ágoston)

155. Óvakodjatok attól, aki távol lévő barátját ócsárolja. (Horatius)

156. Nod, ha derék asszony, hadd bátran járnia a nyelvét. Nagy baj, ha sem ő hallgatni, sem te tűrni nem tudsz! (Cato)

157. Hitvány ember a közönséges szerető, aki inkább a testet, mint a lelket szereti. Az ilyen szerető nem állhatatos, mivel nem állandó az sem, amit szeret. Mihelyt ugyanis a test virágzása megszűnik - márpedig ő ezt szerette - könnyen odébbáll, szégyent hozva sok beszédére és ígérgetésére. (Platón)

158. Sajnálom azt, aki szép szavakkal hazudik. Miért nem igazra használja szép száját? (Euripidész)

159. A gyógyulni akarás a gyógyulás része. (Seneca)

160. A bölcsesség nem állomás, ahová egyszer megérkezel. A bölcsesség maga az út; a te bölcsességed az, ahogyan utazol rajta. Aki túl sebesen vágtat, nem látja a tájat. (Tatiosz)

161. Amit magadnak nem kívánsz, azt ne tedd az embereknek. (Konfuciusz)

162. Ne külső szépségeddel tündökölj, hanem tetteid legyenek szépek. (Thalész)

163. Vannak tulajdonságok, amelyek hiába születnek velünk, a szokás, megváltoztatja őket; mert vannak olyanok, amelyek természettől fogva két irány között ingadoznak és a szokás folytán rosszabbak, vagy jobbak lesznek. (Arisztotelész)

164. A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek. (Seneca)

165. Nem az a boldogabb, akit a szerencse minden kegyével elhalmoz, hanem az, aki semmiben sem szorul rá. (Seneca)

166. A hazug embernek akkor sem szoktunk hinni, ha igazat mond. (Cicero)

167. Semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. (Seneca)

168. A szerelem üldözi azt, ami elillan, és elfordul attól, ami kínálja magát. (Kallimakhosz)

169. A szerelmesek civódásai erősítik a szerelmet. (Terentius)

170. Minden művészet, a természet utánzása. (Seneca)

171. Az ember hasonlóvá válik ahhoz, amiben gyönyörködik. (Platón)

172. Amint a színjátékban, úgy az életben sem az a fontos, hogy milyen soká, hanem, hogy helyesen szerepeltél-e. (Seneca)

173. Sose várd a jövőtől, miként a bolond várja a folyóparton, hogy a víz lefolyjon egyszer. Mert a folyó, akárcsak az élet, örök, miközben pillanatról pillanatra más és más víz folyik le medrében. (Szókratész)

174. Minden barát jóindulatú, de nem minden jóindulatú ember, barát. (Arisztotelész)

175. Senki sem azért szereti hazáját, mert nagy, hanem azért, mert az övé. (Seneca)

176. Jobb a keselyűk, mint a hízelgők közé kerülni, mert az előbbiek csupán a holtakat, az utóbbiak viszont az élőket falják fel. (Antiszhenész)

---
Latin mondások

A capite foetet piscis.
Fejétől bűzlik a hal.

Ab ovo usque ad mala.
Elejétől a végéig.

Ab urbe condita.
A város alapításától fogva.

Abusus non tollit usum.
A visszaélés nem szünteti meg a szokást.

Acta est fabula. (Augustus)
Vége a mesének.

Acti labores iucundi. (Cicero)
Munka után édes a pihenés.

Ad absurdum.
A képtelenségig.

Ad acta.
Lezárt ügyek.

Ad hoc.
Ehhez.

Ad infinitum.
A végtelenségig.

Ad Kalendas Graecas.
Görög elsején - sohanapján.

Ad maiorem Dei gloriam.
Isten nagyobb dicsőségére.

Ad usum delphini.
A trónörökös használatára.

Aetas semper aportat aliquid novi.
Minden korszak hoz valami újat.

Alea iacta est. (Suetonius)
A kocka el van vetve.

Alma mater.
Tápláló anya.

Altius, citius, fortius.
Magasabban, gyorsabban, erősebben.

Amici, diem perdidi!
Barátaim, elvesztegettem egy napot.

Amicus Plato, sed magis amica veritas.
Szeretem Platónt, de jobban szeretem az igazságot.

Amor is aspectu.
A szerelem a ránézésben rejtezik.

Animus in consulendo liber.
A lélek a tanácskozásban szabad.

Anno Domini.
Az Úr esztendejében.

Aquila non captat muscas.
A sas nem fogdos legyeket.

Argumentum ad hominem.
Érv elés az emberhez.

Arma virumque cano.
Fegyvert, s vitézt éneklek.

Ars amandi.
A szerelem művészete.

Ars longa, vita brevis. (Hippocrates)
A művészet örök, az élet rövid.

Audiatur et altera pars!
Hallgattassék meg a másik fél is.

Aurea mediocritas. (Horatius)
Arany középszer.

Aurora Musis amica.
A hajnal a múzsák barátnője.

Aut Caesar, aut nihil.
Vagy Caesar, vagy semmi.

Aut prodesse volunt, aut delectare poetae.
Vagy használni akarnak a költők, vagy gyönyörködtetni.

Ave Caesar, morituri te salutant.
Üdvözlégy Cézár, a halálbamenők
köszöntenek!

Barba non facit philosophum.
Nem a szakáll teszi a filozófust.

Beatus ille, qui procul negotiis.
Boldog az, aki távol van a közügyektől.

Bella garant alii, tu felix Austria nube!
Mások csak viseljenek háborút, te, boldog Ausztria, házasodj!

Bellum omnium contra omnes.
Mindenki háborúja mindenki ellen.

Bene qui latuit, bene vixit.
Aki jól rejtőzködött, jól élt.

Bis dat, qui cito dat.


Kétszer ad, aki gyorsan ad.

Brutus telluri osculum dedit, quia ea mater communis omnium mortalium esset.


Brutus csókot adott az anyaföldnek, mert az minden élő közös anyja.

Calumniare audacter, aliquid semper haeret.


Vakmerően kell rágalmazni, valami úgyis ráragad.

Captatio benevolentiae.


A jóindulat elnyerése.

Carpe diem!


Ragadd meg a napot!

Cave canem.


Óvakodj a kutyától!

Certa amittimus, dum incerta petimus. (Plautus)


Futsz a bizonytalanért, s elveszted majd, ami biztos.

Ceterum censeo Karthaginem esse delendam.


Egyébként az a véleményem, hogy Karthágót el kell pusztítani.

Circulus vitiosus.


Ördögi kör.

Cogito, ergo sum.


Gondolkodom, tehát vagyok.

Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur.


Egyetértéssel a kicsik is naggyá lesznek, a széthúzástól a legnagyobbak is elenyésznek.

Condicio, sine qua non.


Feltétel, ami nélkül nem megy.

Contra vim mortis non est medicamen in hortis.


A halál ereje ellen nincs orvosság a kertekben.

Coram cano capite assurgite!


Az ősz fő előtt álljatok fel!

Credo, quia absurdum est.


Hiszek, mert képtelenség.

Cui prodest?


Kinek van belőle haszna?

Cuius regio, eius religio.


Akié a föld, azé a vallás!

Cum grano salis.


Egy szem sóval.

De gustibus non est disputandum.


Az ízlésekről nem lehet vitázni.

De gustibus non est disputandum.


Vannak különös szenvedélyek a világon

De nobis, sine nobis.


Rólunk, nélkülünk.

De omnibus dubitandum est.


Mindenről kételkedni kell.

Deus ex machina.


Isten a gépből.

Dic, duc, fac, fer!


Mondd, vezess, csináld, tedd!

Dies diem docet.


Napról napra tanulunk. (Nap napot tanít.)

Diliges proximum tuum, sicut te ipsum.


Szeresd tenmagadat, mint felebarátodat.

Divelli a caro res est durissima amico.


Legkeserűbb elválni a drága baráttól.

Diversas diversa iuvant. (Cornelius Gallus)


Az ellentétek vonzzák egymást.

Divide et impera.


Oszd meg, és uralkodj!

Do, ut des.


Adok, hogy adj.

Docendo discimus.


Tanítva tanulunk.

Domus amica, domus optima. (Erasmus)


Baráti hajlék a legjobb hajlék.

Donec eris felix, multos numerabis amicos, tempora si fuerint nubila, solus eris.


Amíg sikeres leszel, sok barátot fogsz számlálni, amint beborul fölötted az ég, magadra maradsz.

Dulce et decorum est pro patria mori.


Édes és dicső a hazáért meghalni.

Dum spiro, spero.


Míg élek, remélek.

Ede, bibe, lude, post mortem nulla voluptas.


Egyél, igyál, játsszál, a halál után nincs gyönyör!

Eligas, quem diligas!


Válaszd meg, kit szeretsz!

Errare humanum est.


Tévedni emberi dolog.

Esse opportet, ut vivas, non vivere opportet, ut edas.


Enni kell, hogy éljünk, de nem azért kell élni, hogy együnk.

Est modus in rebus.


Van mérték a dolgokban.

Et cetera.


És a többi.

Et facere et pati fortia Romanum est.


Nagy dolgokat cselekdni és hősi dolgokat eltűrni római jellemre vall.

Et tu, mi fili Brute?


Te is fiam, Brutus?

Eo ipso.


Magától értetődik.

Exlex.


Törvényen kívül.

Ex nihilo nihil fit.


Semmiből semmi se lesz.

Ex ungue leonem.


Oroszlánt a körméről.

Exceptio firmat regulam.


Kivétel erősíti a szabályt.

Exegi monumentum aere perennius.


Ércnél maradandóbb emlékművet állítottam magamnak.

Exemplis discimus. (Phaedrus)


Példákból tanulunk.

Exercitatio artem parat. (Tacitus)


Gyakorlat teszi a mestert.

Exitus acta probat. (Ovidius)


Tettet a vég igazol.

Extra Hungariam non est vita, si est vita, non est ita.


Magyarországon kívül nincs élet, vagy ha van, az nem olyan.

Faber quisque suae fortunae est.


Mindenki a saját szerencséjének kovácsa.

Facile, quod volumus, credimus.


Könnyen elhisszük, amit akarunk.

Factum fieri infectum non potest.


A megtörténtet meg nem történtté tenni nem lehet.

Favete linguis!


Ne rezzents nyelvet!

Festina lente! (Suetonius)


Lassan járj, tovább érsz! (Lassan a testtel!)

Fiat iustitia, perdat mundus!


Legyen igazság, még ha belepusztul is a világ!

Fide, sed cui, vide!


Higgy, de hogy kinek, nézd meg!

Filius ante patrem.


Az apa megelőzi a fiút.

Finis coronat opus.


A vége koronázza a művet.

Fluctuat, nec mergitur.


Imbolyog a hajó, de sohasem süllyed el.

Fortes fortuna adiuvat.


A bátrakat a szerencse is segíti.

Fortes fortuna adiuvat. (Terentius)


Bátraké a szerencse.

Fortiora, fortia, fortissima.


Erősebb, erős, legerősebb.

Fugit irreparabile tempus.


Elfut a visszahozhatatlan idő!

Fuimus Troes, fuit Ilium.


Csak voltunk trójaiak, a múltté Ilion.

Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus.


Addig örüljünk, amíg fiatalok vagyuk.

Graeca fides, nulla fides.


Görög hűség nem hűség. (A görögöknek sose higgy!)

Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti Latio.


A meghódított Görögország a barbár győztest leigázta, és behozta a művészetet a parasztos Latiumba.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo.


A csepp kivájja a követ nem erőszakkal, hanem gyakori eséssel!

Hic et nunc.


Itt és most.

Hic nobis vincendum aut moriendum est.


Itt győznünk avagy meghalnunk kell.

Hic Rhodos, hic salta.


Itt van Rhodosz, itt ugorj!

Historia est magistra vitae.


A történelem az élet tanítómestere.

Hoc erat in votis.


Szívünk óhaja volt.

Hodie mihi, cras tibi.


Ma nekem, holnap neked.

Homo homini lupus.


Ember embernek farkasa.

Homo sum, nihil humani a me alienum puto.


Ember vagyok, nem idegen tőlem semmi emberi.

Homo unius libri.


Egykönyvű ember.

Honesta mors turpi vita potior. (Tacitus)


Jobb a tisztes halál, mint a becstelen élet.

Honores mutant mores, raro in meliores.


A tisztségek megváltoztatják az erkölcsöket, ritkán teszik jobbá.

Iam debuisset et pridem.


Már korábban kellett volna.

Iam proximus ardet Ucalegon.


Már a szomszéd Ucalegon háza ég.

Iam vidi et alios ventos.


Láttam már különb viharokat is.

Ibi semper est victoria, ubi concordia est. (Publius Syrus)


Ott van a győzelem, ahol az egyetértés.

Ibis redibis non morieris in bello.


Elmész vissza (nem) jössz, meg (nem) halsz a háborúban..

Idem per idem.


Ugyanazt ugyanazzal.

Ignoti nulla cupido. (Ovidius)


Aki nem ismeri az örömöt nem is vágyik rá.

Ignoramus et ignorabimus.


Ismeretlen, és megismerhetetlen.

Imago animi sermo est. (Seneca)


A lélek tükre a beszéd.

In hoc signo vinces.


E jelben győzni fogsz!

In medias res.


A dolgok közepébe vágva.

In vino veritas!


Borban az igazság!

Inter alma silent Musae.


Fegyverek közt hallgatnak a Múzsák.

Inter duo litigantes tertius gaudet.


Két veszekedő között a harmadik örül.

Inter nos.


Maradjon köztünk.

Leve fit, quod bene fertur, onus. (Ovidius)


Légy türelemmel, s majd könnyül a nagy teher is.

Ira furor brevis est.


A harag rövid őrjöngés.

Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere.


A jog előírásai a következők: becsületesen élni, mást nem bántani, megadni mindenkinek azt, ami neki jár.

Ius murmurandi.


A mormogás joga.

Iuventus ventus.


Minden legyen s mindjárt legyen./Fiatalság, bolondság.

Laudator temporis acti.


Ó elmúlt idők dicsérője.

Legem brevem esse opportet.


A törvény legyen rövid.

Legum idcirco servi sumus ut liberi esse possimus.


A törvényeknek azért vagyunk a szolgái, hogy szabadok lehessünk.

Lex rex.


A király a törvény.

Lingua mentem ne praecurrat.


Meg ne előzze sohasem nyelved a gondolatod.

Longum et latum.


Össze-vissza.

Lupus in fabula.


Farkas a mesében.

Maledictus piscis in tertia aqua.


Átkozott a hal a harmadik vízben.

Mantua me genuit, Calabri rapuere, tenet nunc Parthenope; cecini pascua, rura, duces.


Mantua szült engem, Calabria ragadott magához, most Parthenope tart fogva. Énekeltem legelőket, szántóföldeket, vezéreket.

Manus manum lavat.(Petronius)


Kéz kezet mos

Mater certa, pater semper incertus.


Az anya biztos, az apa mindig bizonytalan.

Memento hominem esse!


Emlékezz: ember vagy!

Mens sana in corpore sano.


Ép testben ép lélek.

Modus vivendi.


A békés egymás mellett élés.

Molliter ossa cubent!


Lágyan feküdjenek a csontjaid!

Nota bene!


Jól jegyezd meg!

Mundus vult decipi, ergo decipiatur!


A világ azt akarja, hogy rászedjék, tehát szedjük rá!

Mutatis mutandis.


Változtatva a változtatandót.

Hannibal ante portas (est).


Hannibál a kapuk előtt (van).

Natura non facit saltus.


A természet nem tesz ugrást.

Naturam expellas furca, tamen usque recurret.


A természeted kiűzheted vasvillával, mégis mindig visszatér.

Navigare necesse est, vivere non est necesse.


Hajózni szükséges, élni nem.

Ne quid nimis! (Terentius)


Csak semmi túlzás!

Nihil ab omni parte beatum.


Nincs maradéktalan boldogság.

Nihil nimis. (Cicero)


Semmit se túlságosan.

Nihil novi sub sole.


Nincs új a nap alatt.

Nihil obstat, imprimatur.


Semmi akadály, kinyomtatható.

Nihil utilius sale et sole.


Nincs hasznosabb a sónál és a napnál.

Nisi Alexander essem, ego vero vellem esse, Diogenes.


Ha nem lennék Nagy Sándor, Diogenész lennék.

Nomen est omen. (Plautus)


Nevében a végzete!

Nomina sunt odiosa.


A nevek gyűlöletesek.

Non est maior pumilio, licet constiterit in monte.


Nem lesz nagyobb a törpe, ha hegyre áll.

Non multa, sed multum.


Nem sokfélét, hanem (egyből) sokat.

Non omnia possumus omnes.


Nem mindenki képes mindenre.

Non omnis moriar.


Nem halok meg teljesen.

Non scholae, sed vitae discimus. (Seneca)


Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk.

Nosce te ipsum.


Ismerd meg önmagad!

Nulla dies sine linea.


Egyetlen nap se múljon el vonás nélkül.

Nulla regula sine exceptione.


Nincsen szabály kivétel nélkül.

Nulla salus bello: pacem te poscimus omnes.


Nincs öröm a háborúban, mindenki békét akar.

Nullum crimen sine lege.


Nincsen bűncselekmény törvény nélkül.

Nullum poena sine lege.


Törvény nélkül nincs büntetés.

Nunc est bibendum.


Most kell inni.

O tempora, o mores.


Ó idők, ó erkölcsök!

Occasio facit furem.


Alkalom szüli a tolvajt.

Oderint, dum metuant.


Gyűlöljenek bár, csak féljenek.

Odi et amo. Quare id faciam, fortasse requiris: nescio, sed fieri sentio et excrucior.


Gyűlölök és szeretek; Hogy mért teszem ezt, talán kérded? mit tudom én? Így van. Érezem és öl e kín.

Odi profanum vulgus et arceo.


Gyűlölöm a hitvány tömeget és távol tartom magam tőle!

Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci.


Minden pontot elvisz az (osztatlan elismerést arat), aki keveri a hasznost a kellemessel.

Omnem iacere aleam. (Erasmus)


Egy kockadobásra mindent feltenni.

Omnes eodem cogimur.


Mindannyian ugyanoda kényszerülünk.

Omnia vincit amor.


A szerelem mindent legyőz.

Ora et labora!


Imádkozzál és dolgozzál!

Pacta sunt servanda.


A szerződéseket tiszteletben kell tartani.

Panem et circenses.


Kenyeret és cirkuszt.

Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus.


Vajúdnak a hegyek és nevetséges kisegér születik.

Parva sapientia regitur mundus.


Kevés bölcsesség által irányíttatik a világ.

Parvi sunt foris arma, nisi est consilium domi.


Keveset ér odakint a fegyver, ha otthon nincs okosság.

Pecunia non olet.


A pénznek nincs szaga.

Periculum est in mora.


A késedelem veszedelem!

Persona non grata.


Nem kívánatos személy.

Pia fraus.


Kegyes csalás.

Pietas et literae.


Kegyesség és tudomány.

Pium desiderium.


Kegyes óhaj.

Plenus venter non studet libenter.


A teli has nem szívesen tanul.

Poeta nascitur, orator fit.


A költő születik, szónok azzá lesz.

Post cenam stabis et mille passus ambulabis.


Vacsora után állj fel, és tégy ezer lépést.

Post festa.


Ünnepek után. (Sohanapján.)

Post hoc, ergo propter hoc.


Ezután, tehát e miatt!

Post nubila Phoebus.


Borúra derü.

Primum vivere, deinde philosophari.


Előbb élni, aztán filozofálni.

Primus inter pares.


Első az egyenlők között.

Probatio diabolica.


Ördögi bizonyítás.

Prolimus sum egomet mihi. (Terentius)


Saját magamhoz állok a legközelebb.

Pulvis et umbra sumus.


Por és árnyék vagyunk.

Qualis rex, talis grex.


Amilyen a király, olyan a nyáj.

Quandoque bonus dormitat Homerus.


Néha a jó Homérosz is szundikál.

Quem dii odere, paedagogum fecere.


Akit az istenek meggyűlöltek, pedagógussá tettek.

Quem Iupiter vult perdere, dementat prius.


Akit Jupiter el akar veszejteni, annak elébb elveszi az eszét.

Qui fit, Maecenas, ut nemo sua sorte contentus sit et laudet alia sequentes?


Hogy van az, Maecenas, hogy senki sem elégedett a saját sorsával, és mindenki a másét dicséri?

Qui tempus habet, vitam habet.


Aki időt nyer, életet nyer.

Quicquid discis, tibi discis. (Petronius)


Bármit tanulsz, magadnak tanulod.

Quid brevi fortes iaculamur aevo multa? Quid terras alio calentes sole mutamus? Patriae quis exsul se quoque fugit?


Rövid életünk során miért törekszünk oly sokra? Miért cseréljük föl a más nap által melegített földeket? Akit hazája számkivet, vajon önmaga elől is el tud menekülni?

Quid rides, de te fabula narratur.


Mit nevetsz, rólad szól a mese.

Quieta non movere.


A nyugvót ne mozgassuk.

Quod dixi, dixi.


Amit mondtam, megmondtam.

Quod erat demonstrandum.


Amit bizonyítani kellett.

Quod licet Iovi, non licet bovi!


Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek!

Quod sibi non vis, alteri ne feceris.


Amit magadnak nem akarsz, azt mással se tedd!

Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?


Meddig élsz még vissza, Catilina, a türelmünkkel?

Quot capita, tot sententiae.


Ahány ember, annyi vélemény.

Rebus sic stantibus.


Mivel a dolgok így állnak.

Reginam occidere nolite timere bonum est si omnes consentiunt ego non contradico.


A királynőt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindannyian beleegyeztek én nem ellenzem.

Repetitio est mater studiorum.


Ismétlés a tudás anyja.

Requiem aeternam dona ei, Domine!


Örök nyugodalmat adj neki, Uram!

Requiescat in pace!


Nyugodjon békében!

Res cogens.


Kényszerítő dolog.

Roma aeterna est. (Urbs aeterna.)


Róma örök. (Az örök város.)

Roma deliberante Saguntum perit.


Míg Róma tanácskozik, Saguntum elvész.

Roma locuta, causa finita.


Róma szólt, vége a vitának.

Romae omnia venalia sunt.


Rómában pénzért minden eladó.

Salus rei publicae suprema lex esto!


A köztársaság üdve legyen a legfőbb törvény!

Sapienti pauca. (Terentius)


Az okos ember kevés szóból is ért.

Sapienti sat.


A bölcsnek ennyi elég.

Sed mulier cupida, quod dicit amanti, in vento et rapida scribere opportet aqua.


De amit a szerelmes asszony kedvesének mond, szélbe és sebes patakvízbe kell fölírni.

Senatores boni viri, senatus mala bestia.


A szenátorok tisztességes emberek, de a szenátus szörnyeteg.

Sero venientibus ossa.


Későn jövőknek csontok jutnak.

Servus humillimus, domine!


legalázatosabb szolgád, uram!

Sex horas dormire sat est iuvenique senique.


Elég 6 órát aludni fiatalnak, öregnek.

Si deus nobiscum, quis contra nos?


Ha az Isten velünk van, ki van ellenünk?

Si duo faciunt idem, non est idem.


Ha ketten teszik ugyanazt, az nem ugyanaz.

Si fueris Romae, Romano vivito more!


Ha Rómában élsz, élj római módon.

Si tacuisses, philosophus mansisses.


Ha hallgattál volna, bölcs maradtál volna.

Si vis amari, ama!


Ha azt akarod, hogy szeressenek, szeress!

Si vis pacem, para bellum.


Ha békét akarsz, készülj a háborúra!

Sic itur ad astra.


Így jutunk el a csillagokig.

Sic transit gloria mundi.


Így múlik el a világ dicsősége.

Similis simili gaudet.


A hasonló örül a hasonlónak.

Sincerum est nisi vas, quodcumque infundis, acescit.


Ha nem tiszta az edény, bármit öntesz bele, megsavanyodik.

Sine ira et studio.


Harag és elfogultság nélkül.

Sit tibi terra levis!


Legyen neked könnyű a föld!

Soli Deo gloria!


Egyedül Istené a dicsőség!

Sors bona nihil aliud.


Jó szerencse, semmi más.

Spectatum veniunt, veniunt spectentur ut ipsae.


Nézelődni jönnek (az asszonyok) hogy őket is megnézzék.

Status quo.


Fennálló állapot.

Sub pondere crescit palma.


Súly alatt nő a pálma.

Sub rosa.


Titokban.

Summa summarum.


Mindent összevetve.

Summum ius, summa iniuria.


A legnagyobb jog a legnagyobb jogtalanság.

Sunt lacrimae rerum.


A dolgoknak is vannak könnyei.

Sutor ne ultra crepidam.


Suszter, maradj a kaptafánál!

Tabula rasa.


Tiszta lap.

Tarde venientibus ossa.


A későn jövőknek csak a csontok jutnak.

Tempora mutantur, et nos mutamur in illis.


Az idők változnak és velük változunk mi is.

Terminus technicus.


Szakkifejezés.

Terra incognita.


Ismeretlen terület.

Tertium non datur.


Harmadik lehetőség nincs.

Timeo Danaos et dona ferentes.


Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is!

Tolle et lege.


Vedd és olvasd!

Tres faciunt collegium.


Hárman alkotnak társaságot.

Tu regere imperio populos Romane memento parcere subiectis et debellare superbos.


Emlékezz, ó római, hogy hatalmaddal irányítod a világot, kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad.

Tamdiu discendum est, quamdiu vivas. (Seneca)


Addig kell tanulnod, míg csak élsz.

Ubi bene, ibi patria.


Ahol jól megy a sorom, ott a hazám.

Ubique bonum est, sed optimum est domi esse.


Mindenütt jó, de legjobb otthon.

Ugocsa non coronat.


Ugocsa nem koronáz!

Ultima ratio regum.


A királyok utolsó érve.

Ulula cum lupis.


Üvölts együtt a farkasokkal!

Una salus victis nullam sperare salutem.


A legyozötteknek egy menedékük van: hogy ne reménykedjenek semmiféle menedékben .

Unus est Deus.


Egy az Isten.

Unus testis nullus testis.


Egy tanú nem tanú.

Urbi et orbi.


A Városnak (ti. Rómának) és a világnak (adott áldás).

Usus te plura docebit.


A gyakorlat sok mindenre megtanít téged .

Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.


Bár hiányoznak az erők, dicsérendő az akarat.

Vae victis!


Jaj a legyőzötteknek!

Vanitatum vanitas.


Hiúságok hiúsága.

Veni, vidi, vici! (Suetonius, Caesar)


Jöttem, láttam, győztem.

Verba movent, exempla trahunt.


A szavak megindítanak, a példák húznak.

Verba volant, scripta manent.


A szó elszáll, az írás megmarad.

Veritas vincit.


Az igazság győz.

Videant consules, ne quid res publica detrimenti capiat.


Figyeljenek a konzulok, hogy az államot semmi kár ne érje!

Video meliora proboque, deteriora sequor.


Látom a jót, helyeslem, de másként cselekszek.

Vincere scis Hannibal, sed victoria uti nescis.


Győzni tudsz Hannibál, de a győzelemmel élni nem tudsz!

Vis maior.


Elháríthatatlan akadály.

Vitam et sanguinem pro regina nostra (sed avenam non).


Életünket és vérünket (de zabot nem) a királynőért!

Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango.


Hívom az élőket, siratom a halottakat, elhárítom a villámokat.

Volens, nolens.


Akarva, nem akarva.

Vox populi, vox Dei.


A nép szava Isten szava!

Fel